Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Kommunale formålsbygg

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse ivaretas av avdelingen Formålsbygg. Avdelingen har også ansvaret for planlegging av byggeprosjekter og oppfølging av kontrakter med konsulenter og entreprenører.

Avdelingsleder har kontor i 3.etasje på Rådhuset i Vikersund. 

God bygge
-
og eiendomsforvaltning er å gi brukeren gode og effektive bygg med
tilhørende tjenester til lavest mulig kostnad.
orvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse med unntak av
boliger og leiligheter, som forvaltes av boligforvalter.
Planlegging av byg
g
eprosjekter og oppfølging av kontrakter med konsulenter og
entreprenøre
r.
God bygge
-
og eiendomsforvaltning er å gi brukeren gode og effektive bygg med
tilhørende tjenester til lavest mulig kostnad.
orvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse med unntak av
boliger og leiligheter, som forvaltes av boligforvalter.
Planlegging av byg
g
eprosjekter og oppfølging av kontrakter med konsulenter og
entreprenøre
r.
God bygge
-
og eiendomsforvaltning er å gi brukeren gode og effektive bygg med
tilhørende tjenester til lavest mulig kostnad.