aina.JPGNoen få minutter daglig aktivitet har stor gevinst for hode og kropp. Frisklivssentralen har fått spilt inn tre filmer med helt vanlige moinger som gjør helt vanlige øvelser.
Nå er det din tur! Lykke til!
Film: Mats Halvorsen

Alle trenger aktivitet. Vær aktiv sammen med barna dine, m/Line Hovland

La NMU-vaktmester Borger Trondsen vise deg enkle øvelser

Ta deg en sving sammen med sykepleier Aina Grøsland.