Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Klima- og energiplan

Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2020, og at landet skal være “karbonnøytralt” innen 2050. Hvor mye av kuttene som skal gjennomføres nasjonalt, og hvilke strategier og virkemidler som skal prioriteres for å nå de ambisiøse nasjonale målene, avklares bl.a. gjennom klimameldingen som kommer sommeren 2012. Uansett utfall vil det måtte gjennomføres betydelige kutt nasjonalt, noe som vil forplikte alle samfunnsaktører – ikke minst kommunene. 

Klima- og energiplan for Modum finner du her