VELKOMMEN TIL FORELDREKURS – COS P


zX 1gAAAAASUVORK 5CYII=

 

  • Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
  • Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

 

Dette er et kurs om Trygghetssirkelen (COS P – Sircel of security).
Målgruppen for kurset er foreldre/foresatte til barn i alderen 0 – 12 år.

Det arrangeres 2 COS P kurs à 6 treff i Modum kommune høsten 2020.                                                           

Det er begrenset med plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager, da kurskveldene bygger på hverandre.  
Det gis ikke anledning til å ha med barn på kurstreffene.
Det arrangeres ikke kurs i høstferien.

Kurs høst 2020:
Kurs 1 – onsdager: kl. 18.00 - 20.00  -  oppstart 16.09.20.
Kurs 2 – fredager  : kl. 12.30 - 14.30  -  oppstart 18.09.20 

Begge kursene holdes i «Småsalen» i Modum kulturhus.

PÅMELDING: Link til påmeldingsskjema på Modum kommunes nettsider eller du kan følge linken: HER PDF document ODT document

Ferdig utfylt påmeldingsskjema skal sendes til: COS-P@modum.kommune.no.               
(Det er lurt å lagre skjema på egen PC før du fyller ut).

Kurset koster 300,- kr pr person. Kursholdere er godkjente COS-P veiledere ansatt i Modum kommune
Løpende påmelding – begrenset antall plasser.

Info om kurset: folkom.no - å være foreldre - verdens vanskeligste oppgave

Vi ser fram til å møte deg på kurs!
 

g 1aOufZ 40RBFwAAAABJRU 5ErkJggg==