Da vi ønsket hverandre godt nyttår for ett år siden, visste vi lite hva året ville bringe.
2020 har vært et år som kommer til å stå i historiebøkene, og som vi kommer til å fortelle om i generasjoner.
- vi måtte til og med ha på munnbind da vi skulle handle
- vi fikk ikke lov til å feire bursdag sammen
- skolene måtte stenge en lang periode
- alle nyheter, hver eneste dag, inneholdt oppdateringer på hvor mange som var smittet, syke- og til og med døde

Pandemien rammet hardt og uventet. Den så vi ikke komme
Og den ville vi virkelig ikke hatt.
Vi har fått prøvd oss- både i Norge og Modum.

Jeg har lest at dette har vært et skrekkens år og et fryktelig år. Ja, mange har hatt det slik – også i Modum. Men det har heldigvis vært få alvorlig syke, ja avdelinger har vært isolert og skoleklasser har vært i karantene og det er ikke moro, men det har blitt gjennomført og løst på en ansvarlig måte!

Vi har hatt pandemien – som har vært tøff og hard.                                         
Men vi har også hatt andre hendelser i kommunen vår som har rammet enkeltmennesker og familier hardt på andre måter.

Noen har mistet sine kjære, + noen har mistet jobben, andre har opplevd andre livskriser.
Jeg har lyst til å sende en varm hilsen til dem som har hatt, og har vanskelige dager.


Livet er slett ikke alltid for amatører, som det heter. Alvorlige hendelser og behovet for hjelp har vist at Moingene er flinke til å hjelpe hverandre og stå sammen, det er viktig og bekrefter at samfunnet vårt er velfungerende.

Jeg hadde tenkt på mange mulige situasjoner som måtte takles som ordfører, men hendelsene dette året hadde jeg ikke sett for meg.
Samtidig er det viktig at vi ser fremover; og tar med oss å bruker det vi har lært.

Dette har jeg sett:
Varme og godhet i Modumbefolkningen
Gode hjelpetilbud i Modum kommune
Dyktige ansatte i Modum kommune
Gode medmennesker og naboer…

Hvordan vi har taklet det
Gode på omstilling, fra fysisk til digitalt, skole, jobb, møter, samtaler og arrangementer
Mye hjelpsomhet, godhet og oppfinnsomhet
Mange flinke folk og my stå-på-vilje


Hva vi setter mer pris på i hverdagen
- hvor fint det egentlig er å kunne gå på skolen
- dra på håndballtrening og andre aktiviteter
- å kunne besøke kjente og kjære når vi måtte ønske
- treffe medelever eller kolleger
- bruke naturen
- bli mer kjent i egen kommune og eget land
 

Vi kan ramse opp mange ting som ble avlyst eller utsatt, men vi kan også fokusere på det som fikk en ny form, en ny mulighet – og på et vis ble mere tilgjengelig fordi det ble digitalt

Næringslivet i Modum er også påvirket av unntaksåret, noen har måttet si opp og permittere, andre har fått økt etterspørsel og salg – oppsummert ser vi nok ikke alle følgene, men situasjon er håndtert ansvarlig, det er godt.


I disse dager vaksineres de første. Og vi er lovet de første vaksinene til Modum nå først i januar og dette vil rulle og gå utover vinter og vår.

Først vil vi vaksinere de som bor på sykehjem, så kommer forskjellige grupper i tur og orden etter det.De eldste rundt i kommunen blir ringt opp og avtaler blir gjort. Jeg håper flest mulig ønsker å ta vaksine når tilbudet kommer – det vil gjøre samfunnet vårt mindre sårbart framover.

I kommunen har det foregått mye positivt også i 2020, bygging og stort engasjement;

Nå bygger vi endelig ny Geithus-bru

Nytt bygg til ambulanse og hjemmetjenesten reiser seg på Nedmarken.

Vi har rykket opp til 92 plass på kommunebarometeret fra nesten bunnplass nr 317 i 2017 – her er det gjort en kjempejobb gjennom de siste åra!

Nå skal vi fortsette å jobbe med god samfunnsutvikling og plan for å videreutvikle Modumsamfunnet, det vil jeg at dere skal være med på.

Vi starter nå – det høres stort og omfattende ut, men det er som et puslespill - sammensatt av mange små deler, som: Stedet der du bor, der du ferdes, der du går på skole, der dine barn er i barnehage eller på aktiviteter.

Hva er viktig for deg, for at du skal ha et godt liv i dag, i morra og framover – jeg har tro på at du vil bidra til å utvikle ditt nærmiljø!
Hvis vi ikke engasjerer oss i å utvikle nærmiljøene vil de bli færre – de rasjonelle løsningene virker mere effektive og økonomiske på kort sikt, men vi mister noe ved å slå sammen skoler og bygge boliger bare ved kollektivknutepunkt. Vi må gjøre endringer- det er utvikling, men vi må vite hvor vi vil for å gjøre de riktige prioriteringene.

Det er viktig for meg at vi nå har et ekstra fokus på folkehelse og spesielt psykisk helse, for alle aldersgrupper. Vi må hjelpe hverandre og se muligheter og de positive sidene og de nye løsningene
-Være aktiv bruke de romslige arealene i kommunen vår. Bevege oss!
-Snakke med hverandre, det er det enkleste forebyggende tiltaket mot tristhet og ensomhet.

Jeg er optimist på at vi snart får våre liv tilbake.

Så vil jeg takke alle som står på og gir gode tjenester i barnehagen på skole og SFO, i hele den store helse og omsorgssektoren vår,kultur (biblioteket har lånt ut bøker nesten hele 2020), tekniske tjenester og renhold, de har vasket ekstra mye i år, ikke bare til jul.

Jeg vet at alle som jobber med barna våre, spesielt de som trenger litt ekstra oppfølging har strekt seg langt og vært kreative for å gi gode tilbudet gjennom hele denne unntaks tida, det er viktig – det er barna våre som er framtida.

Jeg vil også takke alle politikere for stor vilje til omstilling og evne til å finne løsninger, vi har gjort mange viktige og gode beslutninger også på digitale møter.

Så vil jeg ønske lykke til for deg som er skoleelev, student, lærling, er permittert eller oppsagt – vi håper på mere fysisk skole, mindre ensomme hjemmestudier og vi jobber for flere etableringer av næringsvirksomhet med arbeidsplasser i Modum.

Vi har virkelig god grunn til å ønske hverandre et godt nyttår.
Jeg håper at året 2021 blir et annerledes og fint år – pass godt på hverandre!


PS: Denne talen er offentliggjort på TV Modum. Dette ble gjort før tragedien i Gjerdrum kommune.