Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

17. juni 2008
Trenger du å dele ifra eiendom, slå sammen eiendommer, grensejustere, arealoverføre eller en grensepåvisning kontakter du kart og oppmåling. Vi har ansvaret for å måle opp kommunale veier, kumlokk, teknisk utstyr av diverse som står rundt omkring i kommunen. Skal du bygge vil du kanskje være i kontakt med oss i forbindelse med å sette huset riktig sted på tomta.
Les mer

Fradeling av eiendom

16. mars 2010

Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl 2008) § 20- 1 1.ledd bokstav m, jf. § 26-1.  Deling omfatter fradeling av tomt, tilleggsareal og justering av tomtegrense m.m.

Les mer...