Telemarksforskning har vurdert dagens tjenstetilbud, samt ressursbruk innen de ulike tjenestene, innen pleie og omsorg i Modum kommune. 
De har videre sett på fremtidig tjenestetilbud, spesielt innen hjemmetjeneste og heldøgns omrsorgsplasser.  

Les hele rapporten fra Telemarksforskning her