Kaja Solbakken Bjerke portrett.jpgKaja Solbakken Bjerke har takket ja til stillingen som barnevernleder i Midt Buskerud. Hun starter opp 15 august, og erstatter Siv Rørvik som har fått tilsvarende stilling i hjemkommunen Ringerike.
Kaja Solbakken Bjerke er 40 år, og er fra Hønefoss. Hun har vært assisterende barnevernleder i Midt-Buskerud siden 2020, og jobbet i Modum/Midt-Buskerud siden 2013.
Hun er utdannet barnevernspedagog, og går på NTNU barnevernlederutdanningen i Trondheim.