​Du kan selv bestille time hos jordmor. Dette er et gratis tilbud.
Den første kontrollen, hvor du tar diverse blodprøver, tar du hos egen fastlege. Deretter kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter opp et individuelt program slik at det passer best for deg og dine behov.

Vi setter av god tid til informasjon, råd, veiledning og spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål og ta dem med til konsultasjonen. Barnefar/medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme sammen med deg.

Jordmor kommer gjerne hjem til deg 1-3 virkedager etter hjemreise fra sykehuset. Vårt mål er at den nye familien skal få en trygg og rolig start hjemme, og at det skal være god kontinuitet i svangerskap- og barselomsorgen. Vi tilbyr blant annet ammeveiledning, vektkontroll av barn, samtale omkring fødsel, og prevensjonsveiledning. Oppfølging tilpasser vi etter individuelle behov. Helsesykepleier vil deretter følge opp familien. Ring oss så snart du vet tidspunkt for hjemreise.

Oppfølging hos jordmor innebærer:

• Individuelt tilpasset svangerskapsomsorg
• Informasjon/veiledning om blant annet livsstil, samliv og rettigheter
• Foreldre/fødselsforberedende kurs
• Temadager
• Hjemmebesøk
• Ammeveiledning
• Prevensjonsveiledning
• Etterkontroll etter fødsel
• Barselgrupper
• Akupunktur
• Tverrfaglig samarbeid
• Rådgivning om graviditet og arbeid