Endringer pga. koronavirus

Gravide følges opp som vanlig, så sant de er friske.
Gravide som følges opp av Jane Nedberg møter opp på kontoret i Vikersund. Gravide som følges opp av Laila Tveiten møter opp på kontoret i Åmot.

Fødelseforberedende kurs starter opp igjen i august. Se informasjon under "kurs"

Velkommen til oss

Som gravid ønsker vi at du som gravid skal føle deg trygg og godt ivaretatt. Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Vi vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. Jordmor samarbeider med helsesøster, fysioterapeut, familieterapeut og psykolog ved helsestasjonen.

Jane Nedberg har vært jordmor siden 2000. Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavd. ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden 2007 . Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert  ICDP veileder (foreldreveiledning) , sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre). Etterutdanning i samliv og seksualitet.  Ble Årets jordmor i 2011, med begrunnelsen arbeidet mot diskriminering av homofile gravide.

Laila Tveiten har vært jordmor siden 1995. Jobbet for det meste på sykehus, føde/barselavdelinger på Kongsberg, Drammen og Rikshospitalet. Har i tillegg drevet privatpraksis med tilbud om fødselsforberedende kurs, samtaler om fødselsangst og prevensjonspoliklinikk. PREP-veileder fra Modum Bad. Videreutdanning i kvinnehelse. Har en master i verdibasert ledelse, med særkompetanse på tilrettelegging for gravide/arbeid/ledelse.

Marianne Lønning Formodalen har vært jordmor siden 2018 og er ammeveileder. Tidligere jobbet 10 år som sykepleier på akuttmottaket ved Drammen sykehus. Jobber i Modum i 20 % frem til januar 2021 ved siden av sin stilling som jordmor ved førde/barselavdelingen på Drammen sykehus.

Den første kontrollen

Den første kontrollen anbefales i svangerskapsuke 8-12, hos fastlege. Etter dette kan du selv velge om du vil gå til jordmor/fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter selvfølgelig opp et individuelt program, slik det passer best for deg. Alle konsultasjoner er gratis.

Svangerskapet varer i 40 uker. De fleste føder i tidsrommet fra to uker før til to uker etter termin. Inntil 36 svangerskapsuke går du til konsultasjon en gang pr. måned, og fra uke 36 går du annenhver uke.
Husk å ta med urinprøve, «Helsekort for gravide», og resultater av blodprøver ved hver konsultasjon.

Hva gjør vi på svangerskapskonsultasjonene?

Vi måler blodtrykk, undersøker urinen, lytter på barnet, måler veksten av magen og undersøker barnets leie. Av og til måles blodprosenten. Det settes av god tid til informasjon, råd og veiledning. Du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål på forhånd. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.
Du kan selv bestille time hos jordmor.

Svangerskapsomsorg hos jordmor er et tilbud som innebærer:

 • Informasjon/veiledning/samtaler i forhold til det å være gravid, kroppslig, følelsesmessig og sosialt.
 • Om det å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
 • Foreldre og fødselsforberedende kurs
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Akupunktur i forhold til svangerskapsplager, modningsakupunktur og melkeproduksjon.
 • Henvisning til sykehus ved behov
 • Ammeveiledning
 • Prevensjonsveiledning

Kurs

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Dette er et tilbud til alle gravide. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Prisen for kurset er kr. 300,- pr.par
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Jordmor

Temaer på kursdagen er:
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Klikk her for kursdato

Temadag for gravide

Dette er et tilbud til alle gravide. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Temadagen er gratis.
Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesøster og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:
•Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
•Stell av nyfødte
•Ammeinformasjon
•Informasjon fra fysioterapeut

Klikk her for kursdato

Hjemmebesøk etter fødsel

Jordmor kommer gjerne hjem til deg 1-3 virkedager etter hjemreise fra sykehuset. 
Vårt mål er at den nye familien skal få en trygg og rolig start hjemme, og at det skal være god kontinuitet i svangerskap- og barselomsorgen.

Vi tilbyr blant annet ammeveiledning, vektkontroll av barn, samtale omkring fødsel,  og prevensjonsveiledning.
Oppfølging tilpasser vi etter individuelle behov. 

Helsesøster vil deretter følge opp familien. Ring oss så snart du vet tidspunkt for  hjemreise.

Kontroll/samtale 4-6 uker etter fødsel

Du og dere er velkommen til å ta etterkontroll hos jordmor. På denne kontrollen har vi fokus på mors/parets fysiske og psykiske helse etter fødsel. Her setter vi av god tid og går igjennom følgende temaer:

 • Fødselen
 • Parforholdet/seksualitet etter fødsel. Undersøkelse ved eventuelle rifter.
 • Prevensjon
 • Amming
 • Blodtrykk, evn sjekke blodprosent
 • Blødning livmor
 • Ta celleprøve ved behov
 • Veiledning i knipeøvelser
 • Søvn
 • Eventuelle spørsmål.

Dersom du ønsker p-stav eller spiral, får du med resept og kan komme tilbake for å få satt inn dette hos oss.

God ammestart

Amming kan for noen være utfordrende i starten. Det kan være lurt å forberede seg litt på forhånd. Vi holder temadag for gravide hvor amming er hovedtema. Her får du mye basiskunnskap om amming.

 • Hvordan få en god ammestart?
 • Hvordan legge barnet til brystet?
 • Hvor ofte amme?
 • Ulike ammestillinger
 • Hvordan forebygge såre brystknopper?
 • Mye/lite morsmelk osv.

Vi tilbyr akupunktur

Akupunktur kan benyttes fra 12-14 svangerskapsuke- Behandlingen vil først og fremst være symptomlindrende, og brukes ofte ved disse plagene i svangerskapet:

 • Svangerskapskvalme / oppkast
 • Sure oppstøt og halsbrann
 • Dårlig søvn
 • Leddkramper

Modningsakupunktur:
Fra uke 36-37 kan du begynne med modningsakupunktur. Behandlingen utføres 1-2 ganger i uken, og hver behandling varer ca. 30 minutter.
Målet med modningsakupunktur er ikke å sette fødselen i gang, men å gi kroppen det aller beste utgangspunkt for fødselsarbeidet. Både erfaring og forskning viser at akupunktur er med å modne livmorhalsen, og dermed kan gi en raskere fremgang i aktiv fødsel. Behandlingen er trygg for både mor og barn.
Behandlingen er gratis.

Melkeproduksjon
Akupunktur tilbys også for å øke melkeproduksjon, denne behandlingen gjøres etter fødsel, 2 ganger i uken av 30 min varighet. Du kan ta med babyen din til behandling dersom du ikke har barnevakt.

Prevensjon

Vi er opptatt av finne gode alternativer som passer for deg og din partner. Du får med deg resept fra oss ved behov. 
Gå inn på følgende nettsted for å vite hvilke alternativer som finnes. www.sexogsamfunn.no
Fint om du/dere i forkant tenker over hvilket behov du/dere har.

Øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakten. Etter 24. svangerskapsuke kontakt fødeavdelingen ved ditt lokale sykehus.

Drammen sykehus, fødeavdeling tlf.  32 80 32 51 / 54

Ringerike sykehus, fødeavdeling tlf. 32 11 61 04 / 06

Kongsberg sykehus, fødeavdeling tlf. 32 72 57 14 / 13