Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Den første kontrollen, hvor du tar diverse blodprøver, tar du hos egen fastlege. Deretter kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon.
Vi setter opp et individuelt program slik at det passer best for deg og dine behov.
Vi setter av god tid til informasjon, råd,  veiledning og spørsmål. Det kan være lurt  å notere ned spørsmål og ta dem med til konsultasjonen.

Barnefar/medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme sammen med deg.

Du kan selv bestille time hos jordmor. Dette er et gratis tilbud.

 

Oppfølging hos jordmor innebærer:

Individuelt tilpasset  svangerskapsomsorg

• Informasjon/veiledning om blant  annet livsstil, samliv, rettigheter

• Foreldre/fødselsforberedende kurs

• Temadager

• Hjemmebesøk

• Ammeveiledning

• Prevensjonsveiledning

• Etterkontroll etter fødsel

• Barselgrupper

• Akupunktur

• Tverrfaglig samarbeid

• Rådgivning om graviditet  og arbeid

 

 

Hjemmebesøk etter fødsel

Jordmor kommer gjerne hjem til deg 1-3 virkedager etter hjemreise fra sykehuset. 
Vårt mål er at den nye familien skal få en trygg og rolig start hjemme, og at det skal være god kontinuitet i svangerskap- og barselomsorgen.


Vi tilbyr blant annet ammeveiledning, vektkontroll av barn, samtale omkring fødsel,  og prevensjonsveiledning.
Oppfølging tilpasser vi etter individuelle behov. 


Helsesøster vil deretter følge opp familien. Ring oss så snart du vet tidspunkt for  hjemreise.

 

Nyttige telefonnummer

Drammen sykehus, fødeavdeling 32 80 32 51/54
Ringerike sykehus,  fødeavdeling 32 11 61 04/06
Kongsberg sykehus,  fødeavdeling 32 72 57 14/13
Nødnummer: 113
Legevakt Ringerike: 11 61 17

Øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakten. Etter 24. svangerskapsuke kontakt fødeavdelingen ved ditt lokale sykehus.

Drammen sykehus, fødeavdeling tlf.  32 80 32 51 / 54

Ringerike sykehus, fødeavdeling tlf. 32 11 61 04 / 06

Kongsberg sykehus, fødeavdeling tlf. 32 72 57 14