Jordmortjenesten i Modum

Velkommen til oss!
 Vi inviterer til temadag for gravide. For mer informasjon -
trykk her (DOC) (PDF) (ODT)
Vi inviterer til foreldre- og fødselsforberedende kurs. For mer informasjon - trykk her (DOC) (PDF) (ODT)

jordmor3.jpgJordmortjenesten har kontor på helsestasjonen, Vikersund.
Åpningstid: mandag – fredag kl. 08.30 – 14.30
Timebestilling på tlf.: 32 78 95 80 / 84
Besøksadresse: Helsestasjonen Vikersund, Rådyrveien 4, Vikersund

Her møter du jordmødrene Laila Tveiten og Jane Nedberg


Her kan du se vår brosjyre.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:

Kontakt din fastlege eller legevakten. Etter 24. svangerskapsuke kontakt fødeavdelingen ved ditt lokale sykehus.

  • Drammen sykehus, fødeavdeling tlf.  32803251/54

  • Ringerike sykehus, fødeavdeling tlf. 32116104/06

  • Kongsberg sykehus, fødeavdeling tlf. 32725714

 

Velkommen til oss


Som gravid ønsker vi at du som gravid skal føle deg trygg og godt ivaretatt. Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Vi vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. Jordmor samarbeider med helsesøster, familieterapeut og psykolog ved helsestasjonen.

jane1.jpgJane Nedberg har vært jordmor siden 2000. Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavd. ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden 2007 . Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert  ICDP veileder (foreldreveiledning) , sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre). Etterutdanning i samliv og seksualitet.  Ble Årets jordmor i 2011, med begrunnelsen arbeidet mot diskriminering av homofile gravide.


laila1.jpgLaila Tveiten har vært jordmor siden 1995. Jobbet for det meste på sykehus, føde/barselavdelinger på Kongsberg, Drammen og Rikshospitalet. Har i tillegg drevet privatpraksis med tilbud om fødselsforberedende kurs, samtaler om fødselsangst og prevensjonspoliklinikk. PREP-veileder fra Modum Bad. Videreutdanning i kvinnehelse. Har en master i verdibasert ledelse, med særkompetanse på tilrettelegging for gravide/arbeid/ledelse.


 

Den første kontrollen

Den første kontrollen anbefales i svangerskapsuke 8-12, hos fastlege. Etter dette kan du selv velge om du vil gå til jordmor/fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter selvfølgelig opp et individuelt program, slik det passer best for deg. Alle konsultasjoner er gratis.

Svangerskapet varer i 40 uker. De fleste føder i tidsrommet fra to uker før til to uker etter termin. Inntil 36 svangerskapsuke går du til konsultasjon en gang pr. måned, og fra uke 36 går du annenhver uke.
Husk å ta med urinprøve, «Helsekort for gravide», og resultater av blodprøver ved hver konsultasjon.

Hva gjør vi på svangerskapskonsultasjonene?

Vi måler blodtrykk, undersøker urinen, lytter på barnet, måler veksten av magen og undersøker barnets leie. Av og til måles blodprosenten. Det settes av god tid til informasjon, råd og veiledning. Du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål på forhånd. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.
Du kan selv bestille time hos jordmor.

Svangerskapsomsorg hos jordmor er et tilbud som innebærer:
Informasjon/veiledning/samtaler i forhold til det å være gravid, kroppslig, følelsesmessig og sosialt.
Om det å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
Foreldre og fødselsforberedende kurs
Hjemmebesøk etter fødsel
Akupunktur i forhold til svangerskapsplager, modningsakupunktur og melkeproduksjon.
Henvisning til sykehus ved behov
Ammeveiledning
Prevensjonsveiledning

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Prisen for kurset er kr. 300,- pr.par
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Familieterapeut og Jordmor

Temaer på kursdagen er:
Parforholdet/foreldrerollen
Tiden som nybakte foreldre
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Hjemmebesøk etter fødsel

Det har kommet nasjonale retningslinjer for barselomsorg. De fleste kommer tidlig hjem fra sykehuset, og vi har styrket vår tjeneste for å kunne imøtekomme dette behovet.
Vi ønsker at du eller sykehuset ringer oss så snart hjemreise er bestemt. Vi kan komme til deg i løpet av 1-3 virkedager.

«For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.
For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen. (Nasjonale retningslinjer for barselomsorg, 2014)

 

Kontroll/samtale for mor 4-6 uker etter fødsel

Du og dere  er velkommen til å ta etterkontroll hos jordmor. På denne kontrollen har vi fokus på mors/parets fysiske og psykiske helse etter fødsel. Her setter vi av god tid og går igjennom følgende temaer:
Fødselen
Parforholdet/seksualitet etter fødsel. Undersøkelse ved eventuelle rifter.
Prevensjon
Amming
Blodtrykk, evn sjekke blodprosent
Blødning livmor
Ta celleprøve ved behov
Veiledning i knipeøvelser
Søvn
Eventuelle spørsmål.
Dersom du ønsker p-stav eller spiral,  får du med resept og kan komme tilbake for å få satt inn dette hos oss. Vi setter inn p-stav, og vil fra våren 2017 gi tilbud om å sette inn spiral.

God ammestart:

Amming kan for noen være utfordrende i starten. Det kan være lurt å forberede seg litt på forhånd. Vi holder temadag for gravide hvor amming er hovedtema. Her får du mye basiskunnskap om amming.
Hvordan få en god ammestart?
Hvordan legge barnet til brystet?
Hvor ofte amme?
Ulike ammestillinger
Hvordan forebygge såre brystknopper?
Mye/lite morsmelk osv.

Vi tilbyr akupunktur

Akupunktur kan benyttes fra 12-14 svangerskapsuke- Behandlingen vil først og fremst være symptomlindrende, og brukes ofte ved disse plagene i svangerskapet:
Svangerskapskvalme / oppkast
Sure oppstøt og halsbrann
Dårlig søvn
Leddkramper

Modningsakupunktur:
Fra uke 36-37 kan du begynne med modningsakupunktur. Behandlingen utføres 1-2 ganger i uken, og hver behandling varer ca. 30 minutter.
Målet med modningsakupunktur er ikke å sette fødselen i gang, men å gi kroppen det aller beste utgangspunkt for fødselsarbeidet. Både erfaring og forskning viser at akupunktur er med å modne livmorhalsen, og dermed kan gi en raskere fremgang i aktiv fødsel. Behandlingen er trygg for både mor og barn.
Behandlingen er gratis.

Melkeproduksjon
Akupunktur tilbys også for å øke melkeproduksjon, denne behandlingen gjøres etter fødsel, 2 ganger i uken av 30 min varighet. Du kan ta med babyen din til behandling dersom du ikke har barnevakt.

Prevensjon

Vi er opptatt av finne gode alternativer som passer for deg og din partner. Du får med deg resept fra oss ved behov. Gå inn på følgende nettsted for å vite hvilke alternativer som finnes.
www.sexogsamfunn.no
Fint om du/dere tenker over hvilket behov dere har.