PERSONVERN

20. juli 2018 trådte de nye personvernreglene i kraft. Da ble tidligere regelverk erstattet med EUs personvernforordning (GDPR). Kommunen fikk med dette flere og strengere plikter enn før.

Personvernerklæring for ansatte (DOC) (PDF) (ODT)
Informasjon til ledere og mellomledere (DOC) (PDF) (ODT)

 

Dersom du behandler personopplysninger i forbindelse med ditt arbeid, er det noen nye regler du skal være oppmerksom på.
Som hovedregel er det bare lov å behandle personopplysninger dersom ett av følgende vilkår er tilstede:

  • det er krav om det i lov, forskrift eller tariffavtale
  • personen har gitt klart samtykke til det
  • kommunen skal sikre en rettighet du har
     

Når kommunen behandler persondata, skal den registrerte alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det er nødvendig å opplyse den registrerte om hans/hennes rettigheter, blant annet

  • retten til at behandlingen skal begrenses mest mulig
  • retten til å få innsyn innen 30 arbeidsdager
  • retten til å korrigere opplysninger
     

Hovedreglene i forordningen finnes hos Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/hva-blir-nytt-med-forordningen/

 

Modum kommune har et eget personvernombud, Hege Fåsen. Personvernombudet er de ansattes og innbyggernes kontaktperson, og dessuten kommunenes rådgiver i spørsmål om databeskyttelse.

I Modum kommune er det satt ned en prosjektgruppe som skal sikre innføring av det nye regelverket. Gruppen består av:
- Grete Valstad, IT-avdelingen
- Signe Saghei, dokumentsenter
- Dag Præsterud, teknisk
- Heidi Lorenz Tandberg, undervisning
- Eva-Kristine Hansen, helse og sosial
- Tone Christine Cook, kultur
- Linn Thon, personal
- Hege Fåsen, rådmannskontoret