Invitasjon til foreldrekurs

VELKOMMEN TIL FORELDREKURS

  • Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?

  • Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

ER DU OPPTATT AV DISSE SPØRSMÅLENE SÅ ER DETTE KURSET NOE FOR DEG!

Kurset er etter modell av COS-P Circle of Security parenting (Trygghetssirkelen).  Det tas utgangspunkt i hvordan en kan forstå barns signaler og behov. Hovedfokuset er hvordan en som voksen kan møte barnets behov på en god og tydelig måte. Kurset har til hensikt å gjøre oss mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med våre barn. Kurset vil gi begrenset utbytte om man ikke deltar alle gangene.

For mer info om kurset:
http://www.folkom.no/barn
http://www.folkom.no/a-vaere-forelder

MÅLGRUPPEN FOR KURSET MED OPPSTART I JANUAR 2018 ER DE SOM HAR BARN I ALDREN 0-12 ÅR

Kurset holdes på mandager fra kl. 18.00 til kl. 20.00:
Følgende datoer er satt opp: 29.jan, 5. feb., 12. feb., 19.feb., 5. mars, 12.mars og 19.mars.

Siste kurskveld er foreslått lagt til torsdag 22. mars for at vi skal bli ferdige før påske.

 

NB! Det er begrenset med plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager!

                                                           

STED: Vikersund Helsestasjon.                                                                                                           

KURSAVGIFT: KR. 300,- PR. PERSON - betales etter kursoppstart.                                                                                       
PÅMELDING:  Påmeldingsskjema Cos P kurs- oppstart 29.01.18.docx (DOC) (PDF) (ODT)

Ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes til: COS-P@modum.kommune.no

(Det er lurt å lagre skjema på egen PC før det fylles ut). 

Kun ferdig utfylt skjema anses som påmelding.

 

NB: Begrenset plasser. Det planlegges flere kurs våren 2018.

Du/dere vil få bekreftelse på om du har fått plass/ikke plass senest 24.01.18.

 

Kursholdere er godkjente COS-P veiledere:    Margunn Fanum Aasen og Ragnfrid Nordbø,

VI SER FREM TIL Å MØTE DEG!

http://circleofsecurity.net/wp-content/themes/CircleOfSecurity/images/logo.png