Innsending av digital post i byggesak

Modum kommune praktiserer et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlersystem, som omgjør all post (e-post, cd og papirpost) til elektroniske filer. Hvordan den elektroniske posten er tilrettelagt er med på å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den.
Send kun inn ett eksemplar av dokumentasjonen som e-post eller papir.

Hvert dokument må være egen fil og ha god navning.

Ønsket rekkefølge:

 • Søknadsskjema
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Søknad om dispensasjon med begrunnelse (samlet i en fil)
 • Gjenpart av nabovarsel med kvitteringsdelen (samlet i en fil)
 • Nabomerknader og kommentarer fra søker (samlet i en fil)
 • Nabosamtykke (r) (egen fil)
 • Situasjonsplan / Utomhusplan + evt ledningsplan + evt koordinater (en fil)
 • Søknad om sanitærabonnement / godkjent utslippstillatelse Plan (en fil for hver tegning) 
 • Snitt (en fil for hver tegning) 
 • Fasade (en fil for hver tegning)
 • Eksisterende tegninger (samlet i en fil)
 • Gjennomføringsplan med versjonsnummer (egen fil)
 • Søknad om ansvarsrett evt. med godkjenningsbevis (en fil for hvert foretak )
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen (egen fil)Uttalelse /vedtak fra annen offentlig myndighet
 • Estetisk redegjørelse (egen fil)
 • Redegjørelse (egen fil)
 • Følgebrev (egen fil)

- Filformatet er PDF og maks størrelse pr. fil er 10 megabytes. Bilder kan sendes som jpg/jpeg–format.

- Dokumenter må ligge riktig vei ved visning

- Utenom minnepinne eller cd, kan søknaden sendes via 

E-post: post@modum.kommune.no. 

Følger du denne veiledning blir registreringsarbeidet enklere og det går raskere.

Takk for ditt bidrag til rask og effektiv saksbehandling!