Gjenvinningsstasjon_mobilapp.pngRfD innfører et inngangsbevis på gjenvinningsstasjonen for innbyggerne i Modum, Drammen, Lier og Øvre Eiker.
Dette vil være enkelt, raskt og rettferdig for egne innbyggere som allerede har betalt gjennom renovasjonsgebyret.
Inngangsbeviset gir rett til fri levering av husholdningsavfall, så mye og ofte man vil.

 

I en overgangsfase vil det imildertid være mulig å komme inn på stasjonene uten inngangsbevis. Da får du utdelt et kort med en engangskode eller registrerer deg på automaten som tidligere. 

Trykk her for å finne mer informasjon om hvordan du skaffer deg inngangsbeviset: