Innbyggermøter om kommunegrenser

Kommunene Sigdal, Modum og Øvre Eiker har startet en diskusjon om dagens kommunegrenser er hensiktsmessige for innbyggere og næringsliv.
Innbyggernes mening vil være avgjørende for om kommunene skal gå videre med et slikt arbeid.

Det er allerede gjennomført et møte i januar. Dette møtet var for innbyggerne i Hasselgrenda, der mange har hatt et ønske om å bli overført fra Modum til Øvre Eiker kommune.

De tre kommunene har nå invitert til innbyggermøter for områdene:

  • Bingen, mandag 4. mars, kl. 18:00 på Bingen Ballklubbs lokaler, Moløkka
  • Østsida, onsdag 6. mars, 18:00 på Fjerdingstad grendehus