Modum kommune har ansvar for at innbyggere over18 år blir vaksinert mot korona.
Vi har planlagt mye. Vi er avhengige av vaksinelevaranser fra myndighetene, og det er per nå umulig å tidfeste når nettopp du kan få din vaksine.

Følger du med på denne siden, skal vi holde deg løpende orientert over vaksinasjonen i Modum kommune
 

Etablerer kontakt med innbyggere over 70 år

telefonrunde2.jpgVi har ved å ringe nådd fram til nesten alle over 70 (født i 1950 og tidligere).
De i denne aldersgruppen vi ikke har kommet i kontakt med, kan gi beskjed om de ønsker vaksinasjon eller ei til kommunens koronatelefon, tlf 969 45 829 (hverdager 09.00-11.30) ​. 

Dette gjelder ikke beboere på institusjoner.  De har blitt spurt direkte.
Det er fint hvis vi hjelper hverandre, slik at pårørende, naboer eller bekjente bidrar til informasjon overfor våre eldste.

Alle under 70 år (født i 1951 og senere) må følge med på kommunens hjemmeside for løpende informasjon. 

Tid og sted for vaksinasjon

vaksinebilde 2021.webpvaksine m hånd.webpAlle innbyggere vil få beskjed hvor og når de skal møte for å få sin vaksine. 
Ikke ring fastlege for dette. 
Beboere på institusjoner og bo-og dagsentra vil i stor grad bli vaksinert på disse stedene.Hoppsenteret vil brukes hvis mange skal vaksineres samtidig (hvis vi får utdelt mange vaksiner).
Hvis vi kun får et fåtall vaksiner kan vi bruke mindre lokaler. 
Du får beskjed om hvor og når du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Status vaksinerte i Modum

15. januar
Alle boboere som ønsker vaksinasjon på Modumheimen har fått den første av to vaksiner
11 beboere på Vikersund- bo- og dagsenter har fått den første av to vaksiner
9 helsearbeidere har fått den første av to vaksiner. Det er tre ansatte på Modumheimen og seks ansatte på Åmot helsesenter.

14. januar
Tvaksine helsepersonell bredde.jpgorsdag 14. januar ble første helsepersonell i Modum vaksinert. Naturlig nok var det sykehjemslege Eivind Kummen Frøhaug på Modumheimen som fikk den vaksinen. 

Ytterligere to helsepersonell på Modumheimen, samt seks ansatte på Åmot legesenter får sin vaksine i dag. Det utgjør 20 prosent av total vaksinekapasitet, noe som også myndighetene anbefaler.
I løpet av samme dag fikk resten av beboerne på Modumheimen vaksine, slik at alle som har ønsket det nå er gjennom første runde av to. 

Torsdag 14. januar ble også første vaksine satt på Vikersund bo og dagsenter. Her blir de eldste prioritert først, slik også instruksene fra myndighetene tilsier. I løpet av dagen blir 11 av beboerne her vaksinert.

 

 

vaksine første modum.jpg6. januar
Den første vaksinen i Modum ble satt klokken 11.24 onsdag 6. januar.
Det skjedde på Modumheimen, der beboer Villy Aasmundrud (73) fikk sprøytestikket av sykepleier Ulrike Schumpf, assistert av sykepleier Kristi Hovde Brunes.

50 vaksiner var satt i løpet av torsdag 7 januar.

Prioriteringsliste for vaksinasjon

vaksine gruppe.pngDette er prioriteringsrekkefølgen per nå (lagt inn 12, januar) : 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det.
Du kan derfor forholde deg rolig inntil du får beskjed. 

Prioriteringsrekkefølgen er dynamisk og kan endre seg underveis, blant annet på grunn av mer smitte i samfunnet

Hva er underliggende sykdommer - og hvordan skal du forholde deg?

lege.jpgFastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gi kommunen beskjed om dette.
Hvis du er i en slik gruppe, trenger du ikke å ta kontakt med fastlegen. Du vil få beskjed om tid og sted for vaksinasjon.
Her Folkehelseinstituttes definisjoner av underliggende sykdommer

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Har kommunen riktig kontaktinformasjon om deg?

For å kontakte deg, må kommunen ha oppdatert kontaktinformasjon. Folkeregisteret har kontaktinformasjon over innbyggere i Norge, men er avhengig av at du oppdaterer denne informasjonen slik at den er riktig.
Sjekk om informasjonen som ligger om deg i folkehelseregisteret er riktig via denne lenken: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
NB: du trenger BankID eller en annen form for digital signatur for å logge deg inn. Få hjelp til dette hvis du har behov for det.

Hvorfor ta vaksine og hvordan den virker

Vaksine Modumheimen.jpgVaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis.

Hensikten med å vaksinere, er å:

•             Redusere risiko for død

•             Redusere risiko for alvorlig sykdom

•             Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

•             Beskytte sysselsetning

•             Gjenåpne samfunnet

Vaksinen virker på følgende måte; den inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene (spikes) på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Koronavaksinen virker forebyggende og det er viktig at flest mulig tar vaksinen for at det skal bli tilstrekkelig immunitet til å slå ned koronaviruset.

Utviklingen av koronavaksiner har gått i rekordfart og fått folk til å stille spørsmål ved om de er trygge. Ja, sier ekspertene, og viser til langvarig forskning og en helt spesiell kraftsamling av fagfolk og ressurser. Lurer du på hvordan vaksinene kunne blir klare så fort? Les forklaringen her

Kjente bivirkninger

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:

  • Smerter på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Dersom du får kraftige, uvanlige og/eller langvarige symptomer etter vaksinasjon kontakt lege (fastlege dagtid, legevakt kveld eller helg). Privatpersoner kan også selv melde inn sin mistanke om bivirkninger via elektronisk meldeskjema, uten å gå via helsepersonell. Denne tjenesten er ment for å melde ifra om bivirkninger som er uvanlige eller som oppleves som svært alvorlige. Det er mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel slektninger. Meldeordningen for pasienter er nettbasert og meldingene anonymiseres. Privatpersoner kan melde inn bivirkninger her: Bivirkningsmelding for pasienter

Husk dette når du skal vaksineres

kortermet.pngHvis du har feber eller har luftveisinfeksjon skal du Ikke møte opp for vaksine . Hvis du sitter i karantene på grunn av  koronasmitte skal du heller ikke komme for vaksinering.

Hvis du tar blodfortynnede medisiner, bør du ikke ta dette samme dag som du vaksineres før etter at du er vaksinert. 

Fyll ut et egenerklæringsskjema i forkant, som du tar med deg når du skal vaksineres.  Egenerklæringsskjemaet finner du her.  Egenerklæringskjema kan også fås på servicetorget på rådhuset.

Ta med legitimasjon

Ha på munnbind når du kommer

Ha på deg klær som gjør det enkelt å få vaksinesprøyten i overarmen. For eksempel trøye eller t-skjorte med en jakke/strikkejakke over som er lett å ta av.

Unngå bruk av piggsko inne

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

tenker.pngMental helse
Telefon: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefon: 116 123.

Chat: På Mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon 22 40 00 40. Teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med. Du trenger ikke å være kristen for å ringe hit, alle kan ringe uansett tema.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

 

Faktisk.no

Har du lest noe om korona eller vaksiner som du lurer på om er sant? Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk.no kan avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Klikk her for å se på faktasjekk om noen koronanyheter.
Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, tv2, amedia og PolarisMedia.