Se informativ video med spørsmål og svar fra FHI om oppfriskningsdose
ved å trykke her

Drop- in vaksinering (også) på en lørdag - 15. januar

vaksineteamet.jpgVaksineteamet åpner nå opp for vaksinering også på en lørdag;  lørdag 15. januar fra kl 11.00. 

Det er også drop-in vaksinering på lørdag, både med Pfizer og Moderna. Kom mellom kl. 11 og 13.

Du kan komme på drop-in enten du skal ha dose 1, dose 2 eller dose 3 / oppfriskningsdose. Husk at det må være 20 uker mellom dose 2 og 3.

Her kan du bestille time for vaksinering

På linkene under kan alle over 18 år bestille seg time for vaksinering; dose 1, dose 2 eller dose 3.
Det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og 3. (se tabell under) 
Kontakt vaksinetelefonen eller servicetorget for å bestille time til barn og unge under 18 år.
 
Aldersgruppen fra 30 år og yngre (og særlig menn) anbefales å ta Pfizer-vaksinen som oppfriskningsdose, på grunn av en noe økt risiko for den sjeldne bivirkningen myokarditt i yngre aldersgrupper etter Moderna.

Ta kontakt med vaksinetelefonen (40401209, åpen kl. 9-12) hvis du vil endre timen din, eller avlys timen selv og book ny time via Helseboka. Du kan også sende en sms til vaksinetelefonen.

 
Det må ha gått minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose (dose 3). Det er ditt eget ansvar at dette intervallet er oppfylt.
Hvis du er usikker når du fikk dose 2, kan du selv sjekke dette ved å logge inn på www.helsenorge.no (se info på ditt koronasertifikat).

Vaksinetelefonen 404 01 209

Vaksinetelefon, telefonnummer 404 01 209
Denne er åpen hverdager 09.00-12.00.
Du kan sende sms til vaksinetelefonen hele døgnet.

Linjen er opprettet spesielt for deg som har spørsmål rundt vaksineringen i kommunen, om vaksineavtalen du har fått, om timer må avbestilles eller endres på grunn av sykdom osv. Du kan også få hjelp til å registrere deg eller booke time.

SMS sendt etter kontortid vil bli besvart så raskt som mulig neste kontordag.

Vi setter stor pris på om du leser informasjonen på denne siden først. Her finner du svar på mange spørsmål.
 

Nå kan du også vaksinere deg på Vitusapotek Vikersund

Vitusapotek Vikersund setter nå også vaksiner. På den måten får du anledning til å vaksinere deg også på dagtid. 
Vitusapotek Vikersund setter kun Moderna-vaksinen.
Vaksinen er gratis - og tilbudet er et samarbeid med vaksineteamet i Modum kommune.
Registerer deg på våre vaksinelinker. For Vitusapotek benytter du denne 

Bestilll time for vaksinering Moderna på Vitusaportek, Vikersund her

Både menn og kvinner under 30 år anbefales å velge Pfizer

Det er gjennom nasjonale og internasjonale studier vist at myokarditt (hjertebetennelse) og perikarditt (hjerteposebetennelse) kan oppstå som en sjelden
bivirkning etter koronavaksiner. Disse tilstandene er i utgangspunktet hyppigere hos menn enn hos kvinner.

Bivirkningen har også i størst grad blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Moderna enn etter
Pfizer. Nye data tyder på at risikoen for myokarditt også øker noe for kvinner under 30 år som følge av Moderna.
Utgangsrisikoen for disse bivirkningene er imidlertid lavere for kvinner enn for menn, så antallet unge kvinner som vil
kunne få denne bivirkningen etter Moderna er veldig lite (selv om risikoen øker)
På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Pfizer når
de skal vaksineres.

 

 

Pfizer og Moderna kan kombineres

 
Ulike koronavaksiner kan godt kombineres. Det forventes minst like god beskyttelse dersom vaksinene gis i kombinasjon (dvs. ulike vaksiner ved dose 1, 2 og/eller 3), som når alle dosene gis med samme vaksine.

Dette gjelder også om én av disse ikke er EU-godkjent vaksine satt i utlandet. Hos enkelte (bl.a. de som fikk Vaxzevria (AstraZeneca) som første dose) kan det bety 3 ulike vaksiner gjennom vaksineringsløpet dersom de tilbys ulike mRNA-vaksiner som dose 2 og oppfriskningsdose.

Anbefalingen om å velge Comirnaty (Pfizer) hos de 30 år og yngre gjelder også ved oppfriskningsdose.
Se mer informasjon på FHI sine nettsider
Dosestørrelse for oppfriskningsdose med Moderna er halv dose.

Dose 4 for dem med alvorlig svekket immunforsvar

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar kan nå få dose 4. Dette hvis det har gått 3 måneder siden dose 3. Denne beskjed som følge av myndighetenes endring av intervall.
De som kommer inn under denne gruppen kan bestille oppfriskningsdose 4 via vaksinetelefonen.

Mulige bivirkninger ved koronavaksine

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan Pfizer og Moderna gi følgende bivirkninger:

 • Smerter på injeksjonsstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Dersom du får kraftige, uvanlige og/eller langvarige symptomer etter vaksinasjon kontakt lege (fastlege dagtid, legevakt kveld eller helg). Privatpersoner kan også selv melde inn sin mistanke om bivirkninger via elektronisk meldeskjema, uten å gå via helsepersonell. Denne tjenesten er ment for å melde ifra om bivirkninger som er uvanlige eller som oppleves som svært alvorlige. Det er mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel slektninger. Meldeordningen for pasienter er nettbasert og meldingene anonymiseres. Privatpersoner kan melde inn bivirkninger her: Bivirkningsmelding for pasienter

At kroppen reagerer er et tegn på at vaksinen fungerer og at kroppen lager forsvarssystemer. Yngre mennesker har et sterkere immunforsvar, og vil derfor reagere kraftigere på vaksiner.

Vaksinasjon 12-åringer

Ønsker du/dere at 12-åringen din skal vaksineres, kan du ringe vaksinetelefonen (40 40 12 09, hverdager 9-12) for å avtale tid. 
OBS: Det er kun de som har fylt 12 år på vaksinetidspunktet som vil få mulighet til å vaksinere seg.  Fyller barnet 12 år senere i år, vil en da kunne bestille vaksine etter fødselsdagen.
 
Barn og ungdom under 16 år skal kun få en vaksinedose. Hvis barnet/ungdommen tidligere har hatt korona, regnes dette som en dose og de skal derfor ikke få vaksine.
 

Informasjon fra FHI om vaksine til barn og unge:
Pressekonferanse med FHI (informasjon fra FHI 16min 30 sek ut i pressekonferansen)
12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (nyhetssak FHI)
Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Samtykkeskjema (kryss av "ja" eller "nei" til vaksine):

Norsk Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år
English: Consent form vaccination of children and adolescents under 16 years

Vaksinasjon av 13-15-åringer (ungdomsskole)

Vaksinering av ungdomsskoleelever skjedde i september ute på den enkelte skole.
Det er også mulig å bestille time til vaksinering av ungdommer sammen med den ordinære vaksineringen; etter skoletid
Ta kontakt med vaksinetelefonen 404 01 209 (hverdager 09.00-12.00) 
Koronavaksinen er frivillig og ikke en del av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er gratis.
Ved spørsmål, ta kontakt med vaksinetelefonen.

Informasjon fra FHI om vaksine til ungdommer:

Pressekonferanse med FHI (informasjon fra FHI 16min 30 sek ut i pressekonferansen)
12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (nyhetssak FHI)
Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Samtykkeskjema (kryss av "ja" eller "nei" til vaksine):

Norsk Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år
English: Consent form vaccination of children and adolescents under 16 years

FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty (Pfizer). Det er fordi det er gjort mest erfaringer på verdensbasis med Pfizer-vaksinen til unge. Barn og unge under 16 år skal kun ha en vaksinedose.
 

Informasjon til 16- og 17-åringer som skal ta vaksine

Koronavaksine for ungdom 16–17 år
Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19.
Om covid-19 Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig koronasykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer.
Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig koronasykdom hos ungdom er lav, men enkelte kan bli alvorlig syke.

Vaksine beskytter mot alvorlig koronasykdom og bidrar til mindre smitte i samfunnet. Om vaksinene Det er mRNA-vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer) som anbefales til ungdom under 18 år. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Det anbefales to doser med 12 ukers intervall. For de som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales én vaksinedose.
Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose.

De aller fleste bivirkninger etter koronavaksine oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon, er milde/ moderate og går over av seg selv etter noen dager. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Vi vet mye om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

Vi følger nøye med på om det skulle oppstå hittil ukjente bivirkninger. Sjeldne bivirkninger som alvorlige allergiske reaksjoner og hjertebetennelse (myokarditt) kan behandles hvis de oppstår. Typiske symptomer på hjertebetennelse er brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber, og de oppstår oftest innen to uker etter andre dose. Ved slike symptomer må du oppsøke lege slik at du kan bli undersøkt. Det samme gjelder hvis du får andre uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Norske hjerteleger har vurdert at koronasykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning enn vaksinen, og at denne sjeldne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.

3. vaksinedose til innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Tilbudet gjelder disse pasientgruppene:

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom (GVHD) som krever immunsuppresjon, etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten (prednison (≥20 mg prednison eller tilsvarende per dag), cellegift og enkelte andre legemidler som behandlende spesialist vil gjøre en vurdering av)
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

Bakgrunnen for at denne pasientgruppa nå får tilbud om en dose tre, er at personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har dårligere respons på vaksiner enn friske personer.

I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk, dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.

Slik gjør du
Det er behandlende lege i spesialisthelsetjenesten som identifiserer dem som anbefales en tredje dose.
De som spesialisten mener trenger en tredje dose får tilsendt et brev fra sykehuset. Dette må pasienten ta med til vaksineringen.

Ønsker du ikke å vente på brev fra sykehuset om at du tilhører en av gruppene som gir deg rett til en tredje dose - da kan du ta med alternative dokumenter til vaksineringen. Dette kan være resept- e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket - eller poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra Helse-Norge
Oversikt over medikamenter hvis bruk tilsier anbefaling om å ta dose 3. (trykk på link) 


Ring vår vaksinetelefonen 404 01 209 (hverdager 9-12) for bestilling av time eller hvis du har spørsmål 

Influensavaksine

For eldre over 65 år anbefales det å ta oppfriskningsdose med koronavaksine før influensavaksinen (og eventuell pneumokokkvaksine).
Alle som er 65 år og eldre kan  få influensavaksine hos egen fastlege.
Influensavaksine kan også fås på apoteket. Se her (kommunens hjemmeside) for mer informasjon.

Koronasertifikat

Gå til ditt koronasertifilat ved å trykke her
Du er fullvaksinert når du har:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • Fått én vaksinedose av en éndosevaksine, for eksempel Janssen-vaksinen, med virkning fra tre uker etter vaksinasjonen.
 • Gjennomgått koronasykdom og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Mer info:

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

tenker.pngMental helse
Telefon: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefon: 116 123.

Chat: På Mental helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon 22 40 00 40. Teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med. Du trenger ikke å være kristen for å ringe hit, alle kan ringe uansett tema.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

 

Faktisk.no

Har du lest noe om korona eller vaksiner som du lurer på om er sant? Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk.no kan avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Klikk her for å se på faktasjekk om noen koronanyheter.
Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, tv2, amedia og PolarisMedia.

Koronasertifikat - for ikke digitale innbyggere.

Dersom du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand.

På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via brev i post:

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Dette er aktuelt for blant annet:

 • Personer som har verge. Vergen kan bestille på vegne av vedkommende, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.
 • Personer som er bosatt i Norge, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som er bosatt i utlandet, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som ikke selv kan ringe Helfo og etterspørre sertifikatet.

Hva må brevet inneholde?

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger:
Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål)

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av legitimasjon til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil du få tilsendt dette per post. Det er ikke mulig å få koronasertifikatet tilsendt til digital postkasse. Hvis det er mangler ved henvendelsen vil Helfo ikke kunne sende ut koronasertifikatet.

Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1-2 uker.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.00, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Postgangen vil da avgjøre hvor raskt du kan motta koronasertifikatet. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.


Oppdatert informasjon: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Husk dette når du skal vaksineres

kortermet.pngHvis du har feber eller har luftveisinfeksjon (fokjølet, snufsete, sår hals eller lignende) skal du Ikke møte opp for vaksine.

Hvis du sitter i karantene fordi du er nærkontakt, er i ventekarantene eller har fått korona skal du heller ikke komme for vaksinering.

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, kan du vaksineres som normalt. Det er liten risiko for betydningsfulle blødninger når vaksinen settes i armen. Når du får tilbud om vaksine, si ifra til vaksinasjonsstedet at du bruker denne typen medisiner. Da er de forberedt på å hjelpe deg dersom det blir tegn til blødning på stikkstedet.

Ta med legitimasjon

Ha på munnbind når du kommer

Ha på deg klær som gjør det enkelt å få vaksinesprøyten i overarmen. For eksempel trøye eller t-skjorte med en jakke/strikkejakke over som er lett å ta av.