Alle barn født i 2014 og som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen mandag 17.august 2020.
Innmelding av barn til skolestart skjer ved utfylling av elektronisk skjema på Modum kommunes hjemmeside: https://bit.ly/innmeldingførstetrinn

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2020, oppgis ny adresse ved innmeldingen.

Ønsker dere å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via kommunens hjemmeside: https://bit.ly/bytteskole
Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser.  Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Velkommen som elev og foresatt i Modumskolen 😊

Søknadsfrist: 20. november 2019