Vi  ønsker alle barnehagebarn velkommen til nytt barnehageår, som starter 01.august 2020.

Da skal barnehagene tilbake til en mer normal barnehagehverdag - med smittevernberedskap på gult nivå.
På gult nivå er barna inndelt avdelingsvis i sine vanlige avdelinger.
Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom avdelingene.
Det er viktig at ingen syke skal møter i barnehagen, og at alle passer på god håndhygiene.

Åpningstidene i barnehagen fra 01.08.20 er 06.45 – 17.00

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil det bli gjort en ny vurdering av smitteverntiltakene i Modum.

Ta kontakt med barnehagen din hvis du har spørsmål om oppstart og tilvenning.