Velkommen til nytt skoleår, med oppstart mandag 17. august 2020

Da skal skolene og SFO tilbake til en mer normal hverdag, med utgangspunkt i gult nivå på smittevernberedskapen.
På gult nivå kan elevene være samlet klassevis.
Skolene og SFO må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom klassene/gruppene.
Det er viktig at ingen syke skal møte på skolen/SFO, og at alle passer på god håndhygiene.
Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil det bli gjort en ny vurdering av smitteverntiltakene.

Åpningstidene i SFO fra 01.august  er 06.45 – 16.30

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om oppstart og det nye skoleåret.