Velkommen til nytt skoleår! 

Personalet på skolene har den siste tiden forberedt skolestart, og ikke minst har de jobbet med tiltak for å unngå koronasmitte.
Skolene starter på et gult nivå på smittevernberedskapen. På dette nivået kan elevene være samlet klassevis.
Det er imidlertid laget planer på den enkelte skole for overgang til rød beredskap. Det vil i så fall innebære undervisning i kohorter, ute- og også hjemmeundervisning.

Skolene og SFO må også fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom klassene/gruppene.
Det er viktig at ingen syke skal møte på skolen/SFO, og at alle passer på god håndhygiene.
Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil det bli gjort en ny vurdering av smitteverntiltakene og beredskapsgrad

SFO`ene på hver skole har i likhet med skolene laget planer for sin virksomhet.
Åpningstidene i SFO fra 01.august  er 06.45 – 16.30

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om oppstart og det nye skoleåret.