Fra vest - ny (2)

Informasjon Modumheimen bygg B


Informasjon i forbindelse med Furulund, og overflytting av beboere til Modumheimen, ref kommunestyrevedtak 8. desember 2017.

I henhold til vedtaket legges Furulund bofellesskap ned i sin nåværende form.
Ansatte flyttes til Modumheimen bygg B, som åpnes 1. juni 2018. Planlagt innflytting er fra 5. juni.
Nåværende Furulund blir etter dette ikke bemannet. De ansatte flyttes til bygg B på Modumheimen.

Beboere på Furulund får da tilbud om sykehjemsplass* , eventuelt andre omsorgstilbud i vår kommune. Alle nåværende beboere får tilbud om plass ved Modumheimen, bygg B.
Hver beboer får en individuell behandling. Saksbehandlerenheten i Modum kommune vurderer hver enkelt beboer i forhold til funksjonsnivå og omsorgsbehov.

* Langtidsplass på sykehjem innebærer følgende tjenester uten kostnader for den enkelte beboer:
- Alt av mat og drikke (full forpleinining)
- Legetjeneste utført av ansatt sykehjemslege. (Fastlege kan benyttes, men da må den enkelte dekke disse utgiftene selv.)
-Behandling hos tannlege.
- Medikamenter
- Medisinske forbruksartikler (bleier, sårutstyr osv)
 - Vask av alt tøy – også privat tøy.
- Transport til tannlege, spesialist, kontroll på sykehus osv.


Flytteprosessen skal oppleves så skånsom som overhodet mulig. Familie og andre nære relasjoner blir tatt med i denne prosessen. Det vil  fremover bli holdt individuelle samtaler rundt dette.

Det legges opp til at beboerne som flytter inn i bygg B så langt råd er, og plass tilsier, får ta med personlige eiendeler.

Beboerrommene er i utgangspunktet møblert med seng, nattbord, to-seter, hvilestol m/krakk og rundt bord. I tillegg er det vegghengt TV montert på alle rom.
Det vil bli montert opphengsystem slik at private bilder kan henges på veggen hvis ønskelig.
Selv om rommene blir møblert, vil det være mulig å bytte ut disse møblene med egne private møbler og gjenstander, begrenset av størrelsen på rommet og forsvarlighet i forhold til renhold og de ansattes arbeidsforhold.
Tepper på gulvene er ikke ønskelig på grunn av snublefare og renhold.
Baderommene er innredet med utstyr fra BANO. Dette utstyret er spesialtilpasset institusjonsdrift og er utstyrt med høyderegulering av wc og servant. Kraftige handtak rundt i baderommet gjør at den enkelte kan holde seg fast rundt i hele rommet.


Tilbudet kommunen da gir på Modumheimen bygg B vil være det beste kommunen kan gi til personer med kognitiv svikt. Dette vil være på et høyt faglig nivå med for beboerne kjente ansatte -  i et helt nytt og moderne bygg.
 
I og med at det flyttes fra et bofellesksap til et sykehjem, får man tilgang på tilsynslege. En egen sansehage vil være lett tilgjengelig, og Modumheimens tilbud vil være under samme tak. Ut over dette kan sies:

 

Hver avdeling har spiseplass til 8 beboere, samt to ansatte.

Det vil være mulig å produsere mat på avdelingskjøkkenene slik det har blitt gjort i Furulund BF.
Dette vil bli vurdert i forhold til tid som brukes på både bestilling av råvarer og selve produksjonen av maten. Det vil bli vurdert fra de ansattes side at denne tiden i stedet brukes til miljørettet aktivitet sammen med beboerne. Selv om middagen produseres på hovedkjøkkenet på Modumheimen vil det kunne bli produsert lunch eller kveldsmat slik at det også i fortsettelsen vil kunne være en aktivitet knyttet til matproduksjon.

I stua er det vegghengt TV og sitteplasser til alle.

Utsmykning av avdelingen vil bli bestemt av representanter for de ansatte og pårørende i tiden fram mot åpning av bygg B.

Avdelingene er utstyrt med skyllerom og rentrom for enklere håndtering av både reint og ureint utstyr.

Avdeling B2 vil ha direkte utgang til sansehagen. Fra sansehagen vil en kunne gå videre ut i området rundt Modumheimen.
Avdeling B3 vil måtte bruke heis for å komme ut i sansehagen. Det er kort avstand fra heisen og ut i sansehagen.

I perioden fram mot åpning av bygg B den 5. juni er det planlagt flere infomøter med pårørende. De pårørende er invitert til å peke ut representanter som kan være med i arbeidsgrupper som skal jobbe med hvordan avdelingene skal bli.

Egenandel beregnes etter gjeldende forskrift. Info om reglene for beregning kan du se ved å trykke her (DOC) (PDF) (ODT).


Modum kommune mottok 17.januar 2018 et tilsvar fra Fylkesmannen i Buskerud på bakgrunn av spørsmål om lovlighet av vedtaket.
Fylkesmannen uttrykker i sitt svar at de ikke har myndighet til å overprøve kommunestyrets beslutning.
Dette ble i et brev mottatt i Modum kommune onsdag 31. januar  korrigert  til at Fylkesmannen har myndighet til å foreta en lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har imidlertid ikke funnet grunn til å foreta en slik lovlighetsskontroll.

Fylkesmannen påpeker at kommunen i prosessen må følge helse- og omsorgstjenesteloven.  Modum kommune har lagt opp en prosess der denne loven ligger til grunn.