Modum kommunes koronatelefon 969 45 829 (hverdager 09.00-11.30)

Modum kommunes koranatelefon : 969 45 829
Telefontid  mandag – fredag 0900-1130
Koronatelefonen benyttes til å bestille time for koronatest, samt å få veiledning om koronarelaterte spørsmål.
Telefonen betjenes av helsepersonell som vil kunne veilede deg.
Det oppfordres til ikke å ringe rett etter åpningstid. Det er tidspunktet flest ringer, og det er da følgelig vanskeligere å nå fram.

Informasjon fra kriseledelsen (ny info fredag 27.11)

Modum kommune gjenåpner fritids- og aktivitetstilbud for barn i barneskolealder og yngre
h√•ndball.jpgPå grunn av at smittesituasjonen den siste tiden har endret seg i positiv retning, åpner kriseledelsen i Modum kommune fra 1. desember for fritids- og aktivitetstilbud som gjelder barn i barneskolealder og yngre, samt for psykisk utviklingshemmede.

Haller, idrettsanlegg og andre lokaler
For denne gruppen er det fra 1. desember 2020 lov med organiserte fritidsaktiviteter og trening. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.‚ÄĮ
Barn, unge og psykisk utviklingshemmede kan følges av voksne i samme husstand eller tjenesteytere som bistår dem.  
 


Kino
Kinoforestillinger for familier med barn i barneskolealder eller
 yngre‚ÄĮgjøres lovlig fra 1. desember 2020

Svømmehall‚ÄĮ  
Det åpnes for familier med barn i‚ÄĮbarneskolealder eller yngre.
Det er lov med svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskolealder eller yngre.‚ÄĮSkolesvømming er også lov
Det vil ikke bli kurs med baby-svømming

Det vil komme informasjon om oppdaterte åpningstider for Furumo svømmehall mandag 30.11 på ettermiddagen

Kulturskole‚ÄĮ  
Det åpnes for individuell undervisning i kulturskolens lokaler for de som er i‚ÄĮbarneskolealder eller yngre‚ÄĮ  

Det er svært viktig at alle kjente smitteverntiltak også ivaretas på de nevnte steder.

Forskrift vedtatt 9. november er fortsatt gjeldende.
Lettelser i denne vurderes fortløpende i forhold til utviklingen i smittesituasjonen.
---------
Biblioteket i Vikersund vil åpne 1 desember for inn- og utlevering. 
Oppdatert informasjon om åpningstider for biblioteket i Vikersund vil komme mandag 30. november

--------

Kriseledelsen i Modum kommune har bestemt følgende ang trening i regi av treningssenter:

Etter en helhetlig vurdering tillates PT-timer én til én utendørs – så lenge nasjonale og lokale reglene for smittebegrensning overholdes.Det er svært viktig å fokusere på avstandsbestemmelser og desinfisering av utstyr. For deltakere inngår slike timer i antallet sosiale kontakter en skal forsøke å begrense i løpet av en uke.
 
munnbind.JPGTil dere som synes det er tøft økonomisk å kjøpe munnbind!
Takket være en en rundhåndet bevilgning fra Kongsrud Sanitetsforening kan dere nå få munnbind GRATIS via Frivilligsentralen. Av hensyn til smitteverntiltak må de som ønsker å benytte dette tilbudet sende en sms på tlf. 951 74 474 eller e-post til frivilligsentral@modum.kommune.no. Dere vil da få en dag, dato og klokkeslett som de kan hentes. Det deles ut fra mandag 16. november.
Og husk altså, det MÅ bestilles først!
 
Ordføreren oppfordrer pendlere til å bruke munnbind
Ordfører Sunni Grøndahl ber kollektiv-pendlere mot Drammen og Oslo om å bruke munnbind.
- Vi ser at det anbefales bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Drammen. I Oslo er det et påbud. Det er derfor viktig at våre pendlere også følger dette. Smittepresset er så stort i disse byområdene, og vi ber derfor at våre pendlere følger regler og anbefalinger.
Koronasmitten tar ikke hensyn til kommunegrensene, fortsetter ordføreren.
Det å holde en meters avstand er fortsatt viktigst. Men munnbind er den beste beskyttelsen i de tilfelle der en ikke greier å holde en meters avstand. Det gir trygghet for den enkelte, og det skaper trygghet for omgivelsene.
- Og er det mulig å bruke hjemmekontor, er jo dette det mest sikre. Og er en syk, så skal en uansett holde seg hjemme, sier ordføreren
Vi må fortsette med å ta vare på hverandre, avslutter hun. 

Siste nyheter om korona Modum

LØRDAG 28. NOVEMBER (publisert 10.25)
Det ble meldt to nye smittende i løpet av ettermiddagen i går. Begge er nærkontakter og smitteveien er kjent. 
Den ene er elev i en 9. klasse på Søndre Modum ungdomsskole. Klassen ble tatt ut i karantene tidligere i uken grunnet mistanke. 

.....og her kan du se smitteinfo fra tidligere dager

Under følger de smittetilfeller i Modum slik de ble lagt ut på hjemmesiden da de ble konstatert.
Med andre ord, de er ikke oppdatert med tanke på om personene er friske igjen, antall i karantene, osv.

TORSDAG 26. NOVEMBER (publisert 08.45)
Det er meldt om tre nye med positive koronaprøver  i Modum kommune
Samtidig kan vi melde at alle smittede beboere ved Modumheimen nå er ute av isolasjon

TIRSDAG 24. NOVEMBER 
Per akkurat nå er det 7 personer som er i isolasjon på grunn av påvist korona i Modum.
For nøyaktig en uke siden var det samme tallet 25.
Siste meldte smittetilfelle i kommunen vår var fredag.Av de 7 som er i islolasjon er det 5 som er hjemmeisolert og 2 i institusjon. 
Det er totalt  81 registrerte smittede i Modum siden pandemien kom. 

LØRDAG 21. NOVEMBER (oppdatert kl 19.40)
Det ble i går meldt om to nye koronasmittede i Modum. Smittevei skal være kjent. 

Som følge av det ene utbruddet er barn og voksne i en avdeling i Mælumenga barnehage tatt ut i karantene. 
Dette av forsiktighetshensyn, da ett av barna er familiemedlem av en smittet.
Ingen av barna blir koronatestet.

FREDAG 20. NOVEMBER
Kriseledelsen i Modum kom på sitt møte i dag frem til at en vil lempe noe på restiksjonene rundt korona fra 1. desember HVIS smittetallene holder seg lave. Det er da i så fall aktiviteter for de yngste, barn i barneskolealder og yngre, som vil bli prioritert. Nærmere beskjeder og ytdyping vil komme når denne tiden nærmer seg - hvis smittetrykket da tilsier at det blir aktuelt.
Det har blitt meldt om få smittede i Modum de siste dagene. Sist uke ble det tatt 255 prøver, hvorav 210 på teststasjonen.
Totalt antal koronasmittede i Modum har nå kommet opp i 77, inkludert de 10 vi hadde i våres.TORSDAG 19. NOVEMBER (publisert 10.10)
En koronasmittet kvinne i 90-årene døde i går kveld på Modumheimen. Familien er underrettet.
- Mine kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.

ONSDAG 18. NOVEMBER (publisert 14.10)
Det er i dag meldt om en ny smittet med korona i Modum. Personen skal ikke ha direkte tilknytning andre smittede i vår kommune. 

TIRSDAG 17.NOVEMBER (lagt inn 08.25)
Per akkurat nå er det 25 personer i Modum som er i isolasjon på grunn av påvist koronasmitte. Dette inkludert en ny, som ble meldt i dag. Det er en nærkontakt av en tidligere smittet. 62 stykker er i karantene. Det vil si at de er nærkontakter av dem som har fått påvist smitte.

SØNDAG 15. NOVEMBER (lagt ut kl 18.10)
Smittesporing har før til at en elev i 5. klasse på Stalsberg skole nå har testet positivt med korona. Hele trinnet er dermed satt i karantene.
Foresatte på trinnet er informert. Elevene (v/foresatte) har fått tilbud om å ta koronatest i morgen, mandag.

LØRDAG 14. NOVEMBER  (kl 17.25)
En beboer på avdeling B4 ble i dag melt smittet med korona. Dermed er syv av de åtte beboerne på denne avdelingen smittet.
Da er det adskillig mer hyggelig å kunne melde om at alle koronatester som har blitt  tatt av elever og lærerr på 10. trinn på Søndre Modum ungdomsskole er analysert negative. Dermed ser det i øyeblikket til at det ikke er smittespredning på ungdomsskolen sør i bygda vår. 10. trinn skal uansett ha hjemmeskole fram tiil onsdag 18.november.

FREDAG 13. NOVEMBER ( kl 22.10)
En ansatt ved Skredsvikmoen barnehage ble meldt med positiv koronatest i ettermiddag. 16 barn og 4 ansatte må nå være i karantene. De forsatte skal i kveld ha fått beskjed via barnehagens informasjonskanaler.
Det ble på formiddagen meldt om to nye smittetilfeller i Modum kommune. Vi er dermed oppe i 70 smittede totalt.

Men en god nyhet midt oppe i det hele; nær 700 moinger ble testet i løpet av sist uke. De aller fleste har blitt utført på testsenteret på Gustadmoen. Vi har nå vist at vi kan teste fem prosent av befolkningen i løpet av en uke, noe kravet fra myndighetene tilsier. Antall smittede er derfor svært lavt i forhold til antallet som er testet. Alle 10. klassinger på Nordre Modum ungdomsskole skal være testet, og svarene derfra har kommet tilbake. I går ble 10. klassingene på Søndre Modum ungdomsskole testet. Her avventes svar i løpet av dagen eller helgen.

ORSDAG 12. NOVEMBER
En elev på 10. trinn på Søndre Modum ungdomsskole har testet positivt på korona. Kartlegging og smittesporing er iverksatt. Det planlegges testing av hele trinnet i løpet av dagen. Foresatte får fortløpende informasjon via skolens informasjonskanaler. 
I løpet av kvelden kom det beskjed om ytterligere tre smittede i Modum.

ONSDAG 11. NOVEMBER 
En beboer til på Modumheimen, avdeling B4, har nå testet positivt på korona. Dermed er seks av beboerne på denne avdelingen smittet. Som følge av utbruddet forleden blir disse testet med jevne mellomrom.
Sent onsdag kveld kom det også melding om en positiv koronaprøve til i Modum. En av disse går i 9. klasse på Nordre Modum ungdomsskole.
Vi er nå oppe i totalt 62 smittede. (denne er skrevet inn her torsdag formiddag). 

TIRSDAG 10. NOVEMBER (oppdatert kl 22.00)
Det er i dag meldt om 14 nye smittede med korona i Modum kommune. Flere av disse er husstandsmedlemmer av personer med tidligere meldt smitte. To av de er elever på Vikersund barneskole. De har vært i karantene, og det vurderes derfor slik at det ikke er behov for testing av medelever før eventuelle symptomer oppstår. En av de smittede er elev på Buskerud videregående skole. De tre siste kom det melding om sent i kveld. Alle disse tre er 10. klassinger på Nordre Modum ungdomsskole, et trinn der alle klasser nå er testet.

Antallet må også sees i lys av at det er svært mange som blir testet i disse dager. I går, mandag, ble det testet 153 personer på teststasjonen, og i tillegg kommer dem som ble testet på legekontorer.
Det jobbes nå intenst med smittesporing. Kommuneoverlegen ber oss alle om å være svært nøye på å begrense antallet kontakter, og gjerne også hver dag notere hvem slike har vært. Det vil da være lettere å rekonstruere ved  eventuelle smittesporingssituasjoner.

Vi er nå dermed oppe i totalt 62 smittede i Modum, hvorav 52 har kommet i det siste utbruddet nå i høst. Modum er en av de kommunene med mest smitte i forhold til folketall i Viken, og er betegnet som en mørkerød kommune.

Det er all grunn til å be dere alle ta situasjonen på alvor, sette dere godt inn i forskriftene som ble vedtatt i går, og overholde alle råd som er gitt av myndighetene.

MANDAG 9. NOVEMBER
Det ble sent søndag kveld også konstatert to nye smittetilfeller blant 10.klasseelevene på Nordre Modum ungdomsskole. Der er nå totalt 10 elever koronasmittet.
Hele skolen er midlertidig satt i karantene. 
Mandag 9. november ble det meldt om nok en positiv koronaprøve i Modum. 
Dermed er vi oppe i 48 smittede totalt. Dette inkludert de som ble positivt testet ved første utbrudd i våres
26 av disse har kommet den siste uken.
En regner med at de som er positive har totalt cirka 110 nærkontakter. Disse har/skal avlegge koronaprøve, og er i karantene.
Vi anmoder på det sterkeste om at en unngår spekulasjoner, ryktespredning og nedsnakking,  blant annet på sosiale medier. Foreldre anmodes om å bidra til at karanteneregler blir fulgt. 

 

SØNDAG 8.NOVEMBER
Det kom i dag melding om at ytterligere syv elever på 10. trinn på Nordre Modum ungdomsskole er koronasmittet. En elev på samme trinn ble testet positivt fredag. Skolen blir derfor stengt, og alle elever og lærne er av forsiktighetshensyn tatt ut i karantene inntil videre. Øvrige som blir satt i karantene vil få direkte beskjed om dette
Skoledagen vil bli gjennomført via Teams fra i morgen, mandag.
De andre skolene i Modum blir holdt åpne inntil videre, men ungdomsklubben på SMU vil bli stengt i en tid fremover.
Smittesporing er igangsatt. Følger av denne, samt beskjeder om testing, vil bli kunngjort når dette er klart.

LØRDAG 7. NOVEMBER
Det er i dag meldt om tre nye smittede i Modum kommune. Dn ene er forelder til en av elevene som er nærkontakt til den smittede elevenpå Nordre Modum ungdomsskole. Det er i dag tatt over 40 koronatester på NMU-elever. Hele 10.trinn er i karantene. 
De to andre ble meldt nå i kveld. Dette er en nærkontakt og en som allerede er i karantene. 

FREDAG 6. NOVEMBER
Det har i dag blitt konstatert to nye koronasittede i Modum. Den ene er en ansatt på B4 på Modumheimen. Ansatte og beboere testes jevnlig etter utbrudd på denne avdelingen sist helg.
I kveld ble det også kjent at en 10.klassing på Nordre Modum ungdomsskole har fått koronasmitte. Hele trinnet blir tatt ut i karantene. Elevene skal ha fått beskjed om dette via skolens kanaler. Smittesporing er iverksatt.


Kriseledelsen i Modum bestemte i dag å sterkt anbefale følgende tiltak med umiddelbar virkning

 • Stans i breddeidrett for voksne (med voksne menes personer over 20 år)
 • Stans i organisert fritidsaktivitet for voksne
 • Stans i kulturarrangementer uavhengig av antall deltakere
 • Vi ønsker ikke at lag og foreninger fra andre kommuner kommer hit (unntak er Sigdal og Krødsherad)
 • Hjemmekontor der det er mulig å gjennomføre.

Dette er altså sterke anbefalinger. Tiltakene vi bli lagt frem i et ekstraordinært møte i formannskapet mandag. Det er da opp til politikerne om de godtar disse forslagene til forskrift, om de vil endre, eventuelt legge til flere.


TORSDAG 5. NOVEMBER
Det er meldt om to smittede i Modum kommune i dag, begge med tilknytning Modumheimen og avdeling B4.
I ettermiddag ble det kjent at en ny beboer på denne avdelingen er smittet. De blir testet hver tredje dag, og det var altså ny prøve som slo ut positivt. Heller ikke denne bebooeren har symptomer eller sykdomstegn. Med denne er nå altså fire av åtte beboere på avdelingen testet positive.

En ansatt på avdeling B4 på Modumheimen fikk i dag morges påvist positiv koronaprøve. Som kjent ble det sist helg og tidligere denne uken konstatert koronasmitte på to ansatte og tre beboere på den samme avdelingen.
- Vi tar test av alle som nå jobber på avdelingen hver tredje dag. Den som nå ble oppdaget positiv, har hatt tre vakter. Kollegaen hun har jobbet sammen med fikk negativ test, sier virksomhetsleder Birte Sætrang. Den smittede har ikke sykdomstegn, men er følgelig satt i karantene. Det er også igangsatt smittesporing, i og med at en ikke vet om smitten har kommet via jobb eller privat. I og med at beboerne på avdeling B4 er i karantene, får dagens kjente smitteutbrudd ingen ytterligere konsekvenser for beboerne.

 

ONSDAG 4. NOVEMBER 
Det er i dag meldt om fire positive koronaprøver i Modum. Den ene av dem kom med fly fra utlandet søndag kveld sammen med vedkommende som ble meldt smittet mandag kveld. Disse har vært i karantene siden de ankom Norge og Modum.
De to andre er nærkontaker som allerede er i karantene. 
Også ved det fjerde, som ble meldt onsdag kveld, er det kjent smittekilde.
For alle tre sin vedkommende er dermed smittevei kjent.

TIRSDAG 3. NOVEMBER
Det er i dag meldt om to positive koronaprøver i Modum. Den er nærkontakt til en person som tidligere har avlagt positiv prøve og som var i karantene. Smittekilden er derfor kjent. 
Den andre kom med fly fra utlandet til Torp søndag kveld, avla koronatest ved ankomst, og denne er nå fastslått positiv. Personen har vært i karantene siden ankomst Norge.

MANDAG 2. NOVEMBER
Det er i dag meldt om to positive koronaprøver i Modum. Dette er en ansatt og en beboer på avdeling B4 på Modumheimen. Den ansatte og pårørende til beboer er varslet.
Det er dermed tre beboere og to ansatte på denne avdelingen som har fått konstatert positive prøvesvar
Det jobbes med smittesporing. Kilden til utbruddet på avdeling B4 er ukjent.
En fortsetter med å ta prøver av ansatte og beboere på B-bygget.
Alle avdelinger på Modumheimen er fortsatt stengt for besøkende.

…og uavhengig av dette; kommuneoverlegen og undervisningssjefen melder at hvis foresatte har sykdomstegn, er testet og er i karantene, skal de ikke levere eller hente i barnehage, SFO eller skole.


SØNDAG 1. NOVEMBER
I samråd med kommuneoverlege har det blitt besluttet at det inntil videre er besøksstans til alle avdelinger på Modumheimen.
Vår førsteprioritet nå er å ivareta alle beboerne våre, redusere arbeidstrykket på de ansatte og eliminere ytterligere smittefare.

 

LØRDAG 31. OKTOBER (oppdatert kl 21.45 )
I kveld ble det konstatert positive koronaprøver på to av beboerne på avdeling B4 på Modumheimen. Ingen av disse har symptomer.
Tidligere i dag ble det konstatert positive koronasvar på tre moinger. En av disse er en ansatt på avdeling B4 på Modumheimen.
Symptomene på den ansatte oppsto tirsdag kveld. Beboernes primærkontaker/pårørende er informert.
Ansatte som har vært på jobb på avdeling B4 denne uken skal testes. Disse er nå i karantene i 10 dager.
Det er nå innført besøksforbud på hele B-bygget.

Dermed har det blitt avgitt fem positive koronasvar i Modum i dag.
Smittesporingsteamet har avdekket totalt 20 nærkontakter, inkludert kollegaer av den Modumheimen-ansatte. Disse er nå satt i karantene. 
Smittesporingsarbeidet fortsetter som følge av de positive prøvene nå i kveld.

FREDAG 30. OKTOBER
Det ble i løpet av den siste uken tatt 133 koronaprøver i Modum. 104 av disse ble tatt på teststasjonen på Gustadhøgda. Det er ikke oppdaget flere smittetilfeller. 
Ordfører Sunni Grøndahl oppfordrer på det sterkeste at vi tar dugnaden alvorlig. Hun ber spesielt om at ikke ungdom samles i festligheter under Halloween-feiringen. Og hun ber oss alle gjøre en ekstra innsats overfor dem som blir ekstra isolert i disse dager; ungdom som eldre.

TIRSDAG 27. OKTOBER
En ansatt på Apotek1 på Vikersund Nærsenter er bekreftet koronasmittet. Den ansatte er bosatt i en annen kommune.
Apoteket er derfor midlertidig stengt. Smittesporing er iverksatt. 
- Apotek 1 har gode smittevernrutiner. Det er pleksiglass mellom kunder og ansatte, og ansatte bruker munnbind ved betjening av kunder i butikken, sier kommuneoverlege Beate Smetbak.
For å være i forkant anbefaler hun imidlertid at personer som var innom Apotek 1 lørdag 24. oktober å være observante på luftveissymptomer den nærmeste uken. Det anbefales også at kundene har fokus på å redusere sine nærkontakter resten av denne uken.
Ved behov for rådgivning eller testing kan en kontakte koronatelefonen i kommunen


SØNDAG 25. OKTOBER
Det ble i dag registrert tre positive koronatester i Modum. Alle de tre er personer som har kommet fra utlandet, og som har vært i karantene. Smittesporingen er dermed avklart.
Totalt er Modum da oppe i 15 registrerte koronapositive, hvorav fem nå i høst.


FREDAG 23.OKTOBER
Kommneoverlegen bekrefter at alle prøver som ble tatt torsdag er negative. Karantene i Voksenopplæringen og Flyktningtjenesten oppheves. ‚ÄčNB! Prøver tatt på Åmot legesenter benytter ikke samme laboratorium for analyse. Alle som har tatt prøve må gå inn på helsenorge.no for å sjekke sitt resultat. 

105 moinger har blitt koronatestet den siste uken, hvorav 81 på den nye teststasjonen på Gustadmoen.

Vi minner også på at det er svært viktig å overholde alle smittevernhensyn ved møter og arrangementer. Det er viktig å holde en meters avstand, samt at en ansvarlig har oversikt hvem som er deltakere. Det er så lett å falle tilbake til gamle vaner. Derfor må vi huske at vi er inne i en uvanlig tid, og at vi må rette oss deretter.

Det er også viktig å lage regler slik at grupper/lag som avslutter ikke møter de som skal starte neste time/økt. Dette gjelder kanskje spesielt i gymsaler og idrettshaller, men det er uansett viktig å ta med seg for alle. Årsaken er selvfølgelig at en må unngå for mange i samme rom, og at grupper/kohorter ikke blandes.

TORSDAG 22. OKTOBER
Ett bekreftet smittetilfelle til i Modum - flere i karantene

En person i Modum fikk onsdag påvist positiv koronatest. Den smittede er innlagt på sykehus.
Som følge av dette er også 80 elever og 13 ansatte på Voksenopplæringen tatt ut midlertidig karantene, i første omgang ut denne skoleuken. Dette etter at en av elevene på skolen har vært nærkontakt med den smittede.

- Eleven det er snakk om har hatt noen symptomer og blir testet i dag. Når vi får prøvesvaret, sannsynligvis i morgen, fredag, vet vi om vi kan oppheve karantenen for lærere og elever, sier kommuneoverlege Beate Smetbak. Hun understreker at karantenetiltaket er gjort av forsiktighetshensyn og etter føre-var-prinsippet.

Kontorpersonalet på Vikersund legekontor er inntil videre også tatt ut i karantene. Personen møtte opp på legekontoret uten avtale, og en fikk derfor ikke tatt sine forholdsregler.
- Dette understreker hvor viktig det er å gjøre avtale før en møter opp, sier kommuneoverlege Beate Smetbak.
Smittesporingsteamet i Modum har gjort, og gjør, en stor innsats for å finne personer den smittede har hatt kontakt med, derav altså de mange karantenetilfellene.


11 har testet positiv for korona siden mars 
En person i Modum ble torsdag 24. september testet positivt på korona. Denne ble smittet på sitt arbeidssted, som er i annen kommune. 
Totalt er Modum oppe i 11 smittetilfeller. De 10 andre var ved første smitteutbrudd, altså før påske.

 

Forskrifter korona Modum kommune - vedtatt 9. november 2020

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Det innføres skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serverings- og skjenkesteder i Modum kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker og kjøpesentre skal legge til rette for at det minimum er to meters avstand mellom kunder.

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i kiosker, i bensinstasjoner, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Modum kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Modum kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

§ 6 Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å ha mer enn 5 gjester ved private sammenkomster i tillegg til husstandens medlemmer.  Det avgrenses ytterligere ved at det ikke er lov å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs eller innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
To familier/husstander kan møtes selv om det totalt blir flere enn 10 personer.

§ 7 Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs og utendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier. For begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d.

§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:

 • Treningssentre
 • Idrettshaller
 • Kulturhus, forsamlingshus og grendehus
 • Kino og teatre
 • Svømmehaller
 • Bingohaller eller liknende
 • Ungdomsklubber
 • Kulturskole
 • Bibliotek

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.

§ 9  Ansvar

Modum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i formannskapet, og gjelder inntil videre.

Hva mener vi med nærkontakt, karantene og isolering?

Hva er en nærkontakt? 
En regnes som «nærkontakt» hvis en har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet av korona mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

kontakten må vært
- under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
- i direkte fysisk kontakt ELLER 
- direkte kontakt med sekret.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  
Det vil vanligvis si de som:  

- Bor i samme husstand.
- Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
- Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Med andre ord, du er ikke en nærkontakt hvis du selv ikke vært i kontakt med en smittet.


 

karantenehus_korona-karantene.png

Slik kan du bli koronatestet!

Teststasjon .JPGDu bestiller time via Modum kommunes koronatelefon 969 45 829
Telefontid: mandag – fredag 0900-1130

Her kan du også få svar andre spørsmål om korona.
NB: Hvis du er i dårlig almenntilstand, kontakter du din fastlege.

Du avtaler time med helsepersonellet på koronatelefonens telefonnummer 969 45 829. Timen blir bekreftet på sms-melding.

Ikke møt opp på teststasjonen uten avtale.

Teststasjon holder til i bygget som tidligere var Gustadmoen barnehage. Adresse er Industriveien 42, 3340 Åmot.

Inn og utkjøring, samt parkering, er skiltet. Det er viktig at dette overholdes.

Du venter i bilen til du blir hentet av personellet.

Du kan selv sjekke resultatet av prøven via www.helsenorge.no. Hvis den er positiv, blir du også oppringt av helsepersonell som forklarer hvordan du skal forholde deg.

Eventuell smittesporing vil da også bli iverksatt. Dette vil i hovedsak også skje fra teststasjonen

PRIS: For de som blir testet av helsemessige og medisinske årsaker er testen gratis.
De som ønsker å ta test av andre årsaker, må betale 1000 kroner. 
 

 

Informasjon fra kommuneoverlege Beate Smetbak - oppdatert 19. november

beate smetbak 301020.jpg

Prakisis rundt testing av barn og unge (publisert 19. november) 
Det er sendt ut et informasjonsskriv fra en barnehage i Øvre Eiker hvor det oppgis at Modum kommune ikke har fått med seg de siste anbefalingene fra FHI om kun å teste barn uten symptomer som er nærkontakt, fra ungdomsskolealder og eldre.
På hjemmesiden til FHI står det følgende;
«Barn har en mindre rolle i smittespredningen av Covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning. Test kan alikevel gjennomføres etter ønske og i samråd med foreldre/foresatte».

Modum kommune testet mandag 16 novemberen 5 klasse på Stalsberg skole .

På samme tidspunkt har det vært påvist smitte hos ansatt i Skredsvikmoen barnehage uten at kommunen har anbefalt testing av barn. Der har det kun vært ansatte som har blitt testet. Modum kommune har ikke anbefalt testing av asymptomatiske barn i barnehagealder eller barneskolealder utover 5 klasse ved Stalsberg skole-Testingen ble utført i samråd med foresatte.

 

Generell anbefaling av barn med luftveissymptomer (publisert 19. november) 
Kommunens anbefalinger av barnehagebarn og skolebarn(under 12 år) med luftveissymptomer:
Ved kun lette luftveissymptomer(nyoppstått) uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, så anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for vurdering om barnet trenger legetilsyn og/eller å testes for covid-19. (Anbefalinger fra FHI).

Informasjon barnehager (ny 12.november)

trafikklys barnehagene.jpgTrafikklysmodellen – smitteverntiltak i barnehagene.

Trafikklysmodellen viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge.
Nasjonalt nivå er gult tiltaksnivå.
Lokale helsemyndigheter kan ved lokale utbrudd øke til rødt tiltaksnivå.

I Modum er barnehagene på gult tiltaksnivå.
Alle barnehager er ulike, det må derfor gjøres noen lokale tilpasninger i de enkelte barnehagene.
Følg med på informasjon fra din barnehage hvilke konkrete tiltak som gjelder.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

 

Fra 4. november
Til foreldre med barn i kommunale barnehager i Modum

Barnehagene følger de nasjonale smitteverntiltakene, noe som tilsier at både voksne og barn skal være hjemme ved symptomer på sykdom. Det kan være krevende å opprettholde et normalt tilbud i perioder hvor mange ansatte har forkjølelse, halsbetennelse og lignende.
Barnehagene setter inn vikarer for syke ansatte. Noen ganger kan det imidlertid være at antall ansatte som må være hjemme er så høyt at vi ikke klarer å gi et forsvarlig tilbud til alle barna. Det kan da det bli nødvendig å stenge avdelingen tidligere en dag, eller holde helt stengt i en kort periode. Dere foreldre får selvfølgelig beskjed hvis dette blir tilfelle.
Vi bestreber oss i det lengste på å gi et vanlig barnehagetilbud, men ønsker med dette å varsle at kortvarig stenging kan komme til å skje.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 
Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt i barnehagene. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 
 
Det er viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Barnehagen er avhengig av friske ansatte for å kunne gi et forsvarlig tilbud til barna. 
 
Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  Feber.  Hoste (ikke sporadisk nys).  Dårlig almenntilstand.  
Alle barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
 
Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme. 
 
Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen. Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. 
 
De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.

Informasjon fra Hjemmetjenesten (ny 4. november)

I Modum kommune er det nå et økende antall smittetilfeller. Vi ønsker at hjemmetjenesten skal oppleves som en trygg tjeneste for både pasienter, pårørende og ansatte og trenger derfor deres hjelp og forståelse.

Om det skulle bli nødvendig ber vi om forståelse for at vi må prioritere nødvendig helsehjelp – som medisinering, å få stelt seg, toalettbesøk, mat og drikke før andre oppdrag. Dette kan være om vi får en situasjon som gjør at ansatte for eksempel må i karantene.  Slik må tjenesten gjøre faglige vurderinger underveis om hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Det bes om forståelse for at tidspunkt for besøk kan avvike normaltidspunkt,

Har du avtale om å hente utstyr eller medisiner hos hjemmetjenesten, ber vi deg om å gjøre en avtale før du kommer. Det blir installert dørklokke som du kan ringe på når du ankommer kontorene, og vi kommer da ut og hjelper deg.