Modum kommunes koronatelefon

Modum kommunes egen koronatelefon vil være betjent mandag – fredag kl. 10.00 – 12.30.
Du ringer da kommunens sentralbord på 32789300, og vil bli satt over til helsesykepleier.

En positiv koronatest
En person i Modum ble torsdag testet positivt på korona. Den smittede er smittet på sitt arbeidssted, som er i annen kommune. Det er kun husstandsmedlemmer som er nærkontakt for den smittede. Den smittede har vært i karantene i oer  48 timer før symptomer oppstod.
107 personer har blitt testet i løpet av den siste uken. Av disse var 106 negative, og kun den nevnte positiv.
Totalt er Modum oppe i 11 smittetilfeller. De 10 andre var ved første smitteutbrudd, altså før påske.
 

Forsiktig åpning av Servicetorget
Servicetorget åpner igjen for publikum fra 1. oktober. En tar alle mulige forsiktighetsregler, blant annet med tilgjengelig hånddesinfeksjon og at avstandsregelen overholdes.
Hvis innbyggerne skal møte personer som er ansatt i rådhuset, skal disse komme ned i Servicetorget. Etasjene er avlåste, og dermed ikke tilgjengelige for publikum.


Planlegger åpning teststasjon 5 oktober
Modum kommune etablerer en kommunal koronateststasjon i lokalene til tidligere Gustadmoen barnehage på Gustadhøgda i Åmot. 
- Målet er blant annet å ha et prøvetakingssystem for å håndtere en situasjon der det skal taes mange prøver på kort tid, som ved et større utbrudd, sier kommuneoverlege Beste Smetbak. I tillegg ønsker en å avlaste fastlegene. Stasjonen vil bli betjent med eget personell.

Etter al sannsynlighet åpner stasjonen mandag 5. oktober. Det jobbes nå med installasjon av nødvendig datautstyr.
-Vi i håper og tror at dette vil redusere ventetiden på prøvetaking, samt bedre logistikken ytterligere, sier helse og sosialsjef Nanna Nordhagen. 
Inntil videre foregår testing på de enkelte legekontorer i Modum.

Karanteneplikt etter utenlandsopphold
På møte i kriseledelsen fredag 4. september ble det presisert at det er svært viktig at alle som kommer reisende fra røde land eller soner må rett i karantene, uavhengig om de har latt seg teste eller ei. 
Det er også uhyre viktig at vi ikke slipper opp på smitteverntiltakene vi nå kjenner så godt. 
Jo flinkere vi er til å overholde disse, jo tidligere vil samfunnet kunne åpnes opp. 
Så brett opp ermene, folkens! 
Dette klarer vi sammen! 

Benytt koronatelefonen
Alle henvendelser innbyggere har om smittevern eller koronaspørsmål skal rettes til koronatelefonen. Helsesykepleiere som besvarer koronatelefonen kontakter kommuneoverlegen ved behov.
E-post henvendelser med spørsmål om smittevern eller annet koronarelatert sendes servicetorg@modum.kommune.no, som formidler e-post videre til smittevernteamet i kommunen.
Koronatelefonen betjenes av helsesykepleiere, og nås via Servicetorget, telefon 32 789300mandag – fredag kl. 10.00 – 12.30. 

Ikke benytt barnehagenes uteområder
Ingen må bruke uteområdene i barnehager på ettermiddag- og kveldstid; idet hele tatt utenfor åpningstiden. Dette av rent smittevernmessige hensyn.
- Apparatene blir rengjorte på ettermiddagene, og gjort klare til neste dag. Hvis de benyttes, mister vi denne effekten.

- Akkurat nå kan det være best å bli værende i Modum.
Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt råder moinger til så langt det er mulig å bli værende i per nå smittefritt Modum, og i hvert fall ikke oppsøke byer og områder med påvist koronasmitte.
- Så er det klart at en del har jobber andre steder, og disse må selvfølgelig få utføre disse. Jeg ber bare folk å tenke seg godt om hvis reiser ut, eller besøk inn, ikke er nødvendig, sier ordføreren.
Hun maner også til forsiktighet i forbindelse med konfirmasjoner og andre tilstelninger i ukene fremover.

 

Gode smitteverntiltak kan ha hindret lokalt smitteutbrudd

Det er svært liten grunn til å tro at noen i Modum er smittet etter at det ble oppdaget koronasmitte hos 33 pensjonister som overnattet på Tyrifjord hotell tirsdag 15. til onsdag 16. september.
Det kan en ikke minst takke hotellets gode smittevernrutiner for, noe både ordfører og kommuneoverlege er svært fornøyd med.

Kommuneoverlegen i Modum fikk onsdag 23.september beskjed fra Folkehelseinstituttet om at en buss med pensjonister fra Rogaland har overnattet i Modum tirsdag 15. til onsdag 16. september, altså for cirka en uke før I ettertid har 33 av passasjerene på bussen fått påvist koronasmitte. Reisefølget skal etter Modum-overnattingen ha tilbrakt netter også på Dombås og i Lillehammer.

Reisefølget besøkte ingen andre steder i Modum enn Tyrifjord hotell. De ankom til middag tirsdag kveld og reiste etter frokost onsdag formiddag.
Det var ett følge/kurs/samling på hotellet samtidig, men disse ble servert i et annet rom på hotellet.

- Rutinene på Tyrifjord hotell har vært særdeles gode. Det har blant annet ikke vært servert mat fra buffet. Og nøkkelkort har blitt levert i en konvolutt til følgets reiseleder. Det er ingen  tvil om at hotellets gode rutiner har minimert sjansen for at smitte har blitt spredd, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.
Hun forteller at hotellet på kort tid fremskafeft lister over hvem som har vært på jobb, og i hvilken grad de ansatte har vært i kontakt med sine gjester. 

Smittesporingsteamet i Modum har avsluttet kartleggingen, og konkludert at det er liten grunn til å tro at smitte har blitt spredt videre. Det er også et faktum at det ikke er oppdaget smitteutbrudd i perioden i uken siden følget forlot Modum. Dette sannsynliggjør at en har klarte å forhindre et lokalt utbrudd.

Kommuneoverlege Beate Smetbak sier at kartleggingen i forbindelse med pensjonistgruppens opphold på Tyrifjord hotell viser at det ikke var nærkontakter.
- Dette kan vi ikke minst takke hotellets svært gode smittevernrutiner for. De har gjort en kjempegod jobb på forhånd, noe som både de og vi får betalt for i etterkant. Dette er uten tvil et eksempel til etterfølgelse, sier Smetbak.
-  Ingen måtte i karantene og ingen måtte testes, sier kommuneoverlegen.

Råd til foreldre skoleelever

Ingen skal møte på skolene hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i skolene å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn og unge. Nå er det høst, og det er mange snufser og nyser. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At skolene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men at syke ikke skal være i skolen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning.

Det er også viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Skolene er avhengig av friske ansatte for å kunne gjennomføre et forsvarlig tilbud til barna. Alternativet er periodevis hjemmeundervisning. 

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  

 • Feber. 
 • Hoste (ikke sporadisk nys). 
 • Dårlig almenntilstand.  

Alle barn og unge med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 

Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.

Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen. Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.
Foreldre oppfordres til å være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.»

Besøksrestriksjoner Modumheimen

Regler for besøk av beboere på Modumheimen.

Besøk gjennomføres fortrinnsvis utendørs og skal avtales på forhånd med personalet. Det er ikke mulig å ta med beboerne bort fra ModumheimenDette på grunn av smittevernhensyn. Nå slippes samfunnet mer opp, enkelte «glemmer» smitteverntiltakene.
Dette øker risikoen for at beboere ved Modumheimen kan smittes hvis de er ute i samfunnet. Vi ønsker med dette å beskytte våre mest sårbare beboere, og ber om forståelse og respekt for denne avgjørelsen.
Besøkende må være nøye med å respektere reglene om avstand, som klemming, smøring av kremer osv. 

 

Hver avdeling har sitt definerte uteområde som benyttes til besøk;

 • A1 - sin egen hage
 • A2 - sansehagen v/hovedinngang
 • A3 – utenfor kafeteriaen
 • A4 - terrassen på A0 østside (A0 stengt for gjennomgang fra uke 24 – må gå rundt)
 • B-bygget - sansehagen v/kafeteriaen

Når dere ankommer Modumheimen, vil en fra personalet møte dere. Den ansatte kommer til å informere om gjeldene smittevernregler, og vil spørre dere om dere har noen symptomer på koronavirus, om dere er nærkontakter til noen som har bekreftet koronavirus, og om dere har vært i utlandet i løpet av siste ti dager. Om svaret er ja på noe av dette, kan ikke besøket gjennomføres.

Vi fører besøkslogg over alle som kommer til sykehjemmet. Dette for å kunne gjennomføre smittesporing i etterkant, dersom smitte skulle oppstå. Dersom du/dere skulle utvikle symptomer på sykdom innen 48 timer etter besøket her, er det viktig at dere tar kontakt med oss, så vi kan sette i gang tiltak.

I starten vil ofte en ansatt være tilstede eller i nærheten under besøket. Kjæledyr kan ikke være med på besøk.

Gjeldende retningslinjer

 • Minimum 1 meter avstand til pasienter og ansatte – ingen klemming
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene før og etter besøk
 • Besøket begrenses til 5 besøkende om gangen utendørs, og 3 besøkende om gangen innendørs

 

Det er viktig at du/dere

 • ikke er syke/har luftveissymptomer eller mistenkes for covid-19. Dere må ta kontakt dersom dere skulle bli syke i løpet av de første 48 timene etter besøket
 • ikke er definert som nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19
 • ikke har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager
Vi kommer til å fortsette å legge til rette for kommunikasjon med dere via telefon og/eller videosamtaler.
Det er nå åpnet for mottak av blomster og gaver. Det er viktig å overholde generelle råd for håndhygiene, for å unngå indirekte kontaktsmitte.

Vi ser frem til å treffe dere igjen, og takker for at dere har ventet tålmodig på å treffe deres kjære. Ta gjerne kontakt med aktuell avdeling ved eventuelle spørsmål.

Når kan barn gå i barnehagen?

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 
Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt i barnehagene. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 
 
Det er viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Barnehagen er avhengig av friske ansatte for å kunne gi et forsvarlig tilbud til barna. 
 
Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  Feber.  Hoste (ikke sporadisk nys).  Dårlig almenntilstand.  
Alle barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
 
Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme. 
 
Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen. Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. 
 
De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.

Koronatest uten legehenvisning - men kun ved mistanke om smitte

Fra onsdag 12.8 skal alle kunne ta koronatest uten henvisning fra lege. Innbyggere som har fastlege i Modum tar da kontakt med sitt fastlegekontor.

Følgende bør testes:
Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene
Andre kan testes etter vurdering av lege.»

Bestemmelsen om at legen heretter ikke trenger å involveres har kommet fra sentrale myndigheter.
- I praksis betyr det svært lite for oss i Modum. Terskelen har vært lav for å få en test også inntil nå. Forskjellen er bare at fastlegene ikke må henvise og bestemme prøvetaking, sier vikarierende kommuneoverlege Eivind  Kummen Frøhøug.
Hvis større behov skulle oppstå, vil det bli vurdert å opprette et kommunalt senter for prøvetaking.

Hvis du ikke har fastlege i Modum, kan du ta kontakt med Servicekontoret i Modum kommune på telefon 32789300.
De henviser deg da til det legesenteret som har dagberedskap, og som det da kan avtales prøvetaking med.

Så vask hendene, hold avstand og hold dere hjemme ved sykdom, folkens! 
 

Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring før arrangementer

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.
Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.

Hvis en ønsker kommuneoverlegens vurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende, så må risikovurdering og plan for gjennomføring oversendes til beate.smetbak@modum.kommune.no

Her finner du/dere hjelp i et skjema for vurdering av risiko ,samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangemenet skal finnes sted.

Risikovurdering av arrangementer
Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer


Arrangementer med inntil 200 personer:
Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

4. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

5. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Ved arrangement  av private sammenkomster med inntil 20 personer bør det også gjøres en risikovurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende.

 

Tips til selvhjelp - fra Rask psykisk helsehjelp

Det å være isolert fra andre i lengre tid kan være slitsomt. Vi kan alle kjenne at det gjør noe med psyken vår. 

Derfor har vi listet opp noen gode råd og veiledninger:

råd.jpgPsykisk helse
Pandemier er ofte kjennetegnet av at mennesker opplever forvirring, engstelse og usikkerhet. Du kan bli stresset av tanken på personlig helserisiko eller at helsen til familiemedlemmer står på spill. Du kan ha bekymringer for fremtid, økonomi og at mye rundt deg er usikkert. Videre kan du oppleve stress på grunn av adskillelse fra venner og familie, og endring i rutiner.

Under pandemier er bruk av karantene eller isolasjon aktuelt hos personer som innehar viktige samfunnsfunksjoner, personer som er i risiko for å bli smittet, eller personer som er bekreftet smittet. En del av de som sitter i karantene vil ikke kjenne seg nevneverdig plaget av stressreaksjoner, men mange vil også oppleve en rekke stressreaksjoner. Begge deler er normalt. 

Normale reaksjoner på å være i karantene/isolasjon kan være:

 • Føle seg forvirret/rastløs
 • Bli mer passiv enn før
 • Endret døgnrytme
 • Kjenne på sinne/irritasjon
 • Kjenne på økt grad av negative tanker/føle seg nedstemt
 • Kjenne på mindre energi
 • Dårligere søvn
 • Være mer bekymret enn før 
 • Mindre grad av sosialisering

For å forhindre at disse normale reaksjonene utvikler seg til å bli problematiske, så er det noen ting du kan gjøre for å hjelpe deg selv:

 

kontakt.webpRutiner
kontakt.webpFortsett med de vanlige rutinene dine så godt det lar seg gjøre. Ha en daglig rutine hvor du gjennomfører måltidene til samme tidspunkter, og oppretthold et skille mellom helg og hverdager. Det kan være lurt å lage seg en ukeplan. Aktiviteter vil være med på å lage en struktur i hverdag og helg. Ved å sette inn aktiviteter i ukeplanen din kan du øke sannsynligheten for at de blir gjennomført (Trykk her for å komme til en ukeplan du kan bruke for uken som kommer). PDF document ODT document

kontakten.pngSosial kontakt
For dem som bor alene, kan denne situasjonen vi står i nå gi mye ensomhet. Det kan forsterke angst og depresjon, og gjøre det tyngre å fungere. Prøv å være sosial, selv om du ikke kan møte folk fysisk. Ta kontakt med dine venner, familie og kontakter gjennom bruk av sosiale medier som videosamtaler, telefonsamtaler og meldinger.
Mange opplever engstelse i en slik situasjon som vi er i med Covid-19. Gjennom sosial kontakt kan dette normaliseres. Det kan virke beroligende å oppleve at andre har det litt på samme måte, og man kan dele med andre hvordan man håndterer belastningene. Sosial kontakt med andre kan også legges inn i din dagsplan for å sikre at du gjør det, og hvem du skal kontakte.
For noen kan det være det motsatte problemet, man bor tett sammen og får nødvendigvis ikke så mye tid til seg selv. Her kan løsningen være å gå tur alene, eller sette seg unna med musikk, podcast eller lydbok. Lag gjerne avtaler med de du bor sammen med og snakk om hvilke behov hver person har for kontakt og alenetid.

Følg de retningslinjene og rådene som er satt
Minn deg selv på at du gjennom de smitteforebyggende tiltakene er med på å forebygge risiko for at andre blir utsatt for smitte.

Begrens tiden du ser på nyheter
Det kan være viktig å begrense eksponeringen du har til nyheter. Det finnes en rekke kilder i nyhetsbildet og gjennom sosiale medier, og du kan bruke mye tid på å få oppdateringer og for å bli «sikker» på at du har rett informasjon.  Vær kritisk til hvor du får informasjon fra, spesielt på sosiale medier. Å skru av «automatiske varslinger» på smarttelefonen kan også være gode tiltak som bidrar til at man ikke blir for bekymret og rastløs. Hvis det er viktige oppdateringer vil du vanligvis høre dem allikevel. Bruk nettsider som: https://www.fhi.no/  eller https://helsenorge.no/  eller større nyhetsmedier som NRK. Sjekk gjerne nyhetene kun 1-2 ganger om dagen.

 

Hva kan jeg gjøre hvis jeg blir veldig urolig?

Normale reaksjoner
Når du er i en stressende situasjon er det vanlig å reagere på dette. Slike psykiske reaksjoner kan sees som normale måter å reagere på når man befinner seg i en unormal situasjon. Vår hjerne er laget for å beskytte oss, og derfor fokuserer hjernen på potensielle trusler. Vi har derfor en tendens til å overdrive sannsynligheten for at noe farlig skjer, og samtidig undervurdere egen mestring.

Evaluering av egne tanker
Prøv å evaluere om tankene dine er realistiske. Måten vi tenker omkring en hendelse som Covid-19 vil kunne påvirke følelsene våre, våre kroppsreaksjoner og våre handlinger. Vi har alle en pågående «indre samtale» med oss selv gjennom våre tanker. Disse tankene kan være både realistiske og ikke-realistiske. Å kunne spørre seg selv: «Er dette realistisk?», «Er det en annen måte å tenke rundt dette?», og «Hva ville jeg sagt til en venn i samme situasjon?» vil kunne hjelpe deg å korrigere tanker som ikke er realistiske, og kan ha en positiv effekt på våre følelser.
Husk også å sette ting i perspektiv – ikke bare tenk på de verste scenarioer. Husk at ting kommer til å bli bedre, og det vil gå bra med de aller fleste av oss. Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

Bruke tid på det du kan gjøre noe med
Når det dukker opp ulike plagsomme tanker som gjentar seg, kan det være lurt å spørre seg: «Er dette noe jeg kan gjøre noe med?» og hvis svaret er nei, prøv å flytt fokuset på noe du får gjort noe med. Hvis svaret er ja, kan du prøve få gjort noe med det, eller lage en plan for når du skal gjennomføre det. Å hele tiden dvele med ting man ikke får gjort noe med, kan gi utslag i økt stress. Det er klare begrensninger i hva man kan gjøre under isolasjon eller karantene.

stress.jpgBekymringstid
En teknikk som kan brukes ved bekymringer, er å utsette bekymringene dine ved å sette av bekymringstid.
Finn deg ett tidspunkt i løpet av dagen – ikke for tett opp mot leggetid. feks. Kl.18.30-19.00. Sett deg ned med bekymringene dine. Bekymre deg så mye du ønsker! Når du opplever at bekymringene kommer utenom den avsatte tiden, kan du da si til deg selv: «Dette skal jeg tenke på i bekymringstiden - ikke nå».
Eller du kan du notere ned i en bok, lapp eller lignende, og utsett bekymringen til den tiden du har satt av.
Videre skal du ikke bli irritert på deg selv hvis du bekymrer deg, men bare rolig minne deg selv på at du heller skal bekymre deg i bekymringstiden. 
Les mer på: https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Kontroll-over-vedvarende-og-overdreven-bekymring.pdf

Pusteøvelser for stressmestring
Vi puster hver dag og natt uten at vi tenker så mye på det. Men faktum er at pusten er en av våre beste måter å dra oppmerksomheten vår til HER og NÅ. Stressmestring gjennom fokus på pust kan ha effekt fordi pusten er med på å regulere kroppens reaksjon på stress og belastning. Stressreduserende pusting er en av de enkleste måtene å roe seg raskt ned. Pusteøvelser kan utføres av hvem som helst, når som helst, med lite trening og uten kostnad. Enkle øvelser finnes gjennom en rekke apper.

fysisk aktivitet.webpFysisk aktivitet
Når man er isolert og mer hjemme kan hverdagen lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvnen vår. Så sant det er mulig bør du være ute på daglige turer som har en viss varighet. Bruk skogen og nærmiljø rundt deg, men følg retningslinjene til helsemyndighetene.

Opprettholde gode søvnrutiner
For å forebygge søvnforstyrrelser så bør du forhindre at du snur døgnrytmen din, og har faste tider du står opp og legger deg på. For å ivareta en god søvnhygiene bør du unngå søvn på dagtid. Du bør legge til rette for tilstrekkelig dagslys om dagen. Her kan du lese mer om søvnproblemer: https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Rad-mot-sovnproblemer1.pdf

Vær forsiktig med alkohol og andre rusmidler, inkludert tabletter

Hvis man sitter alene, er redd og har vonde følelser, er det naturlig at man har lyst til å dempe disse følelsene, for eksempel ved å drikke mer enn vanlig, ruse seg eller ta mer tabletter enn avtalt med lege. Både alkohol og tabletter kan hjelpe på kort sikt, men vil etter nokså kort tid gi mer angst og depresjon.
Det vil også gjøre det vanskeligere å følge dagsplan, og ta gode valg. Dersom du kjenner det er vanskelig å håndtere dette på egenhånd eller er bekymret for hvordan du skal klare det, så kan det være lurt å snakke med noen.

 

Om du trenger noen å snakke med:

Innbyggere i Modum kommune og Sigdal kommune kan kontakte:

Rask psykisk helsehjelp: 32 74 94 40

Telefonen er åpen tirsdag – onsdag – torsdag fra kl. 09.00 – 11.30 og fra 12.00 – 14.00.                                    
Mail: rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no


Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også skrivetjenesten sidetmedord.no og chat som er åpen fra kl. 08.00 - 23.00.

www.hjelpetelefonen.no

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

www.foreldresupport.no

Littsint.no

En hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. www.littsint.no/

 

Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen. Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her: 

www.116111.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager.

www.vfb.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene:

www.kirkens-sos.no

Tjenester for barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no , Mental Helses  www.sidetmedord.no  eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no  

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

www.barnevernet.no

VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner.  www.volinjen.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.

www.rustelefonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

Tusenvis av nordmenn er blitt avhengige av pengespill. Er du en av dem? Eller står du nær en som spiller for mye? Da kan du ringe Hjelpelinjen. Du kan også få informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige.

www.hjelpelinjen.no

LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

Rådgivningstelefonen drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus, og tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. 

www.piosenteret.no

IVARETAs rådgivningstelefon for pårørende: 800 40 567

Rådgivningstelefonen drives av organisasjonen IVARETA - pårørende berørt av rus, og tilbyr rådgivning, støttesamtaler og annen informasjon som pårørende kan ha behov for. 

www.ivareta.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818

Har du eller er du i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse? Bekymret? Står du nær noen som sliter med sitt forhold til mat, vekt og kropp? Ta kontakt!

www.nettros.no

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 22 94 00 10

Spiseforstyrrelsesforeningen er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Foreningen har egen informasjons- og rådgivningstjeneste.

www.spisfo.no

 

Villa SULT, DROP-IN Online 

DROP-IN Online er et lavterskeltilbud for råd og veiledning om spiseforstyrrelser. Ved å benytte dette tilbudet kan du kan få råd, støtte og hjelp fra en trygg og erfaren terapeut som også kan bidra til å avklare eventuelle behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående og er gratis. 

Ønsker du å benytte deg av DROP-IN Online gå inn på https://villasult.confrere.com og følg instruksjonene. Du trenger ikke å oppgi navn (skriv NN). Tjenesten virker i nettleseren du bruker til internett (kan være noen utfordringer i Safari) og virker på alle enheter som smarttelefon og datamaskin. Videosamtalen din blir kryptert ende-til-ende, som betyr at ingen andre kan få tilgang til samtalen og oppfyller norske myndigheters sikkerhetskrav.

Det er ingen påmelding. Online besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer det digitale «venterommet».

Har du spørsmål, kontakt oss på post@villasult.no

Smitteverntiltak på helsestasjonen

Helsestasjonen i Vikersund er åpent som før.  
Det er økende koronasmitte i landet og  helsestasjonen har endrede rutiner                                              

 • Avlys avtaler, hvis dere har vært i utlandet siste 10 dager-uansett hvilket land
 • Avlys avtaler dersom dere eller barna deres er syke
 • Kun en av foreldrene kan følge barnet på helsestasjon
  Søsken holdes hjemme

Alarm og støttelinjer for barn, ungdom og voksne

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

Kirken i Modum 
Kjenner du behov for en å snakke med,  ta kontakt med Kirsti (diakon) tlf. 951 47 345 eller Marie (vikar for diakon) på tlf. 917 42 208.

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn

Telefon: 810 03 940
Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym.


Kirkens SOS

Telefon: 22400040 og teksttelefon for døve 55 32 56 97
Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med.

Kors på halsen

Telefon: 800 333 21
På nettsiden til Kors på halsen kan du chatte eller sende mail til voksne som er frivillige i Røde Kors.


Mental helses hjelpetelefon

Telefon: 116 123
Hjelpetelefonen er en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU/EØS land.

Rustelefonen

Telefon: 08588
Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Sidetmedord

På sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere.

Støttetelefon

Telefon: 800 40 008
Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning. Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.
På ung.no kan du stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen de ulike temaene.

Ungdomstelefonen (UT)

Mobil: 400 00 777
Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Demenslinjen
Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen 23 12 00 40

Veiledningssenter for pårørende
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse? Ønsker du noen å snakke med? Ring 400 31 093

Skolestart og koronasituasjon

Personalet på skolene har den siste tiden forberedt skolestart, og ikke minst har de jobbet med tiltak for å unngå koronasmitte.
Skolene starter på et gult nivå på smittevernberedskapen. På dette nivået kan elevene være samlet klassevis.
Det er imidlertid laget planer på den enkelte skole for overgang til rød beredskap. Det vil i så fall innebære undervisning i kohorter, ute- og også hjemmeundervisning.

Skolene og SFO må også fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom klassene/gruppene.
Det er viktig at ingen syke skal møte på skolen/SFO, og at alle passer på god håndhygiene.
Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil det bli gjort en ny vurdering av smitteverntiltakene og beredskapsgrad

SFO`ene på hver skole har i likhet med skolene laget planer for sin virksomhet.
Åpningstidene i SFO fra 01.august  er 06.45 – 16.30

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om oppstart og det nye skoleåret.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

De vanligste symptomene ved covid-19 er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet
Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

tabell.JPG
Hvis du alikevel er usikker så tar du kontakt med ditt fastlegekontor. For ytterligere informasjon, trykk her 
 

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolering

Disse reglene gjelder
Kilde: Folkehelseinstituttet

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.
Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.


Hjemmeisolering
De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 3 dager etter du er helt frisk.
 •  

  Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 •  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hva skjer når det er oppdaget koronasmitte?

I hvert tilfelle med bekreftet positiv prøve igangsettes smitteoppsporing og kartlegging av nærkontakter.
Kommuneoverlegen organiserer smitteoppsporing sammen med smitteteamet, bestående av helsesykepleiere.

Riktig nå er at nærkontakter registreres fra 48 timer før symptomdebut.
Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer til person med påvist covid-19, må være i hjemmekarantene i 10 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person(er) med påvist eller sannsynlig* covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isoleringen for de syke er opphevet, og minimum 10 dager etter at karantenen startet.

Her kan barn og unge søke informasjon

Supernytt på NRK Super. 
https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02040720

Aftenposten junior har nå et tilbud om at alle barn og unge kan lese magasinet deres gratis. Her er det mye nyttig og god informasjon.  Denne lenken viser hvordan du kan laste ned aftenposten junior til din PC eller telefon/nettbrett.
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/OpA0G3/gjoer-aftenposten-junior-gratis-for-alle-barn-vil-bidra-til-at-barn-faar-faktasjekkede-nyheter-om-koronaviruset

Film fra NRK Super, hvor de også  henviser til  Alarmtelefonen for barn og unge.  I påsken vil det også være mulighet til å chatte med de, i stedet for å ringe. 
https://nrksuper.no/program/MSUM02901020

Pressekonferansen for barn og unge i Modum
https://www.tvmodum.no/coronainformasjon-for-barn-og-unge/

Andre nyttige kilder til informasjon:
https://www.ung.no/korona
https://youtu.be/q6aWm7BYbc8

Vi kan også anbefale chatte og ringetjenesten www.snakklitt.no, her kan du chatte og ringe, mandag til lørdag, kl.09.00-23.00.

Corona virus disease: Information in different languages

IN ENGLISH: Advice, facts and information
Translate Modum kommune's information: You'll find the Google translate-link to the right, if you're on a computer (press the flag).
If you are on a mobile: Scroll to the bottom of the page. Find the menu "Enkel meny". Choose "Translate" and choose your language.

Informasjonsmateriell på mange språk fra WHO 
https://who.canto.global/v/coronavirus/folder/PQC9D?from=thumbnail&scrollTo=66&gOrderProp=name&gSortingForward&display=thumbnail&viewIndex=1

Generell informasjon om koronavirus på flere språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Informasjon og video om om korona på ulike språk
https://www.utrop.no/nyheter/notis/211056/

Hvordan snakke med barn om Koronaviruset m/instruksjonsfilm?

Råd om hva vi som voksne kan gjøre for å snakke godt med barna våre:
Kilde: Voksne for barn

Det er ok å være redd
La barna våre vite at det er helt ok å føle seg urolig og redd. Det er helt naturlig i en situasjon som den vi er i nå. Hvis barna opplever at vi tåler at de er redde blir det lettere for dem å gi uttrykk for tanker, følelser og å stille de spørsmålene de har.

Det kan være lett å tenke at det viktigste er at barnet ikke skal være redd. Da er det fort gjort å trøste, med ord som at «Dette er ikke noe å være redd for. Du trenger ikke å bekymre deg.». Det gjør vi selvfølgelig fordi vi ønsker at barna våre ikke skal være redde. Dessverre kan det virke mot sin hensikt og barnet blir kanskje til og med mer redd, velger å ikke komme til deg med sin uro, eller gir uttrykk for den på annen måte, f.eks. med sinne og frustrasjon.

Som voksne skal vi trygge barnet på at det er lov å være redd, at det ikke er noe å skamme seg over. Å snakke om følelser og tanker med en voksne er en måte å mestre frykten på.

En god måte å anerkjenne barnets følelser og vise at det er helt ok å snakke om det, er å begynne en samtale med ord som «Det er jo ikke rart at du føler deg urolig nå. Du har jo hørt en masse om koronaviruset og det er så mye som skjer, som forandrer hverdagen vår. Og det er jo mange som er urolige, det merker du sikkert og da blir man fort selv urolig.»

Lytte
Å være en god lytter er kanskje alltid vår viktigste oppgave som voksen overfor barn. Man må ikke alltid ha alle de konkrete svarene, men gjennom å lytte og å stille åpne og «respektfullt nysgjerrige» spørsmål kan vi utforske hva det er som gjør barnet engstelig og hva hun lurer på.

Undersøk hva barnet har fått med seg og forstår situasjonen. Det er viktig å gi svar på det barnet faktisk lurer på og ikke det vi voksne tror at det kan være bra å si noe om.

Spør!
Hvis du tenker at barnet ditt er urolig og redd for hva som skjer, men kanskje ikke sier noe om det, bør du som voksen sjekke ut hva barnet har fått med seg og hva som er til bekymring. Da kan du hjelpe barnet ditt med å legge fra seg det som kanskje er misforståelser eller til og med helt feil.

Dessuten kan dere snakke om hva andre gjør for å håndtere situasjonen best mulig, hva dere som familie kan gjøre og hva barnet selv kan gjøre for å unngå at smitte spres. Når barn vet hva de kan gjøre for å bidra til en løsning håndterer de en vanskelig situasjon bedre.

Vær ærlig og åpen
Det er mye informasjon om koronaviruset og ikke alt vi får med oss er riktig. Det gjelder også barn.

Barn trenger tydelig og riktig informasjon, som er tilpasset deres alder og modning og med et språk som de skjønner. Kanskje barnet ditt vil se eller lytte på nyheter. Vær sammen med barnet og snakk om det dere får høre.

Tenk gjennom hva og hvordan du kan gi barnet ditt informasjon på best mulig måte. Du finner god og troverdig informasjon som kan være til hjelp når du forbereder deg på helsenorge.no, Folkehelseinstituttets nettsider og NRK Supernytt.  

Ta en pause!
Vi er alle utsatte for en flom av informasjon, om det som skjer, store som små. Pass på å ta pause fra sosiale medier og nyhetssendinger på radio, tv og smarttelefoner. Når vi plutselig har mye tid til overs og det er en strid strøm av informasjon er det lett å kun fokusere på det negative, spesielt om vi er alene. Da er det lett å begynne å gruble og få tunge tanker. Finn på ting som tar fokus vekk fra det negative og som påvirker tankene våre positivt.

Gi håp!
Fortell om alt som blir gjort for å stanse viruset og hjelpe dem som har blitt rammet. Fortell om alle de flinke sykepleierne og legene som tar seg av de som er syke. Fortell at voksne i land verden over tar ansvar for å passe på at viruset ikke sprer seg.

Informasjon fra NAV Modum

NAV Modum er stengt for timeavtaler og drop-in inntil videre. Det bes om at alle henvendelser går pr. telefon og digitalt.
Kontakt oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, eller chat og «skriv til oss» på www.nav.no.

Det er opprettet vakttelefon for krisesaker som gjelder økonomisk sosialhjelp eller akuttbolig: tlf. 409 16 764 (9-15 på hverdager).

 • Søknad om sosialhjelp og dokumentasjon som f.eks. kontoutskrifter, kvitteringer og fakturaer kan leveres digitalt via nav.no/sosialhjelp
 • Dersom du ikke har anledning til å levere digitalt, finnes sosialsøknader/konvolutter i postkasse ved døren (settes ut mellom kl 09 og 1430). Dette kan leveres i brevsprekk under vinduet ved inngangen til NAV-kontoret

For å sikre best mulig kvalitet på de digitale dokumentene som innsendes, så er det ønskelig at disse har PDF-format.
Dersom du ikke kan levere i PDF-format, så kan du ta bilde av dokumentet med din mobiltelefon, og så laste dette opp på nettsiden vår. Sørg for at det er godt lys slik at kvaliteten på bildet blir så god som mulig.

Det digitale søknadsskjemaet og mer informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no/sosialhjelp eller ved å trykke på denne koblingen: Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 dersom du:

 • Har behov for å snakke med din veileder ved NAV Modum i forbindelse med veiledning, innlevert søknad eller dersom det har oppstått en krisesituasjon. NAV Kontaktsenter vil da sette deg over til din veileder
 • Trenger hjelp til utfylling av digitalt søknadsskjema»

 

Info om renovasjon (RfD)

RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus
Avfallshentingen går som normalt og gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi anbefaler alle å utsette besøket.
Mer om det her: https://www.rfd.no/om-rfd/aktuelt/rfds-tiltak-under-utbruddet-av-koronavirus#/

 

Vi ber alle med helsefaglig kompetanse melde seg

Har du helsefaglig kompetanse men jobber med andre oppgaver, er permittert eller ikke kommunalt ansatt? Vi ønsker at du registrerer deg hos oss.
frivillighet.JPG

Modum kommune ser vi KAN komme i en situasjon der vi raskt må mobilisere alle med bakgrunn innen helse.
For å imøtekomme de utfordringene vi står overfor ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell i kommunen.

Vi trenger deg som kan hjelpe oss både i å forebygge og bistå de som allerede har blitt syke.

Registrer deg ved å ta kontakt med vår bemanningsentral, på e-post jeanette.jacobsen@modum.kommune.no
(oppgi da navn, telefonnummer og hva du er utdannet som)

 

English information / summary

Info and advice: Corona viral disease: Covid-19

Testing for corona-viral-disease will be done at Legevakta (the municipality emergency department), at Ringerike sykehus in Hønefoss.
Those who suspect that they can be infected by this virus are asked to call in advance.

Please do not show up without an appointment. For advice and appointment, call (+47) 116 117.

Who will be tested?

Persons with signs of acute respiratory tract infection who has been in areas with ongoing transmission in the last 14 days OR has been in contact with someone who has been diagnosed with corona-viral-disease (covid-19). 

For more information about coronavirus covid-19, click here  (WHO). 
Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health, click here