Modumheimen

Besøksrutiner
 • Bruk munnbind i fellesarealer og hold gjerne en meters avstand hvis mulig.
 • Besøk foregår på pasientens/beboerens rom
 • Vær frisk når du kommer på besøk. 
 • Husk vanene som forebygger smitte. 
 • Bruk spritdispenseren ved hovedinngangen når du kommer og går. 
 • Dersom det som følge av smitteutbrudd eller uavklarte situasjoner kommer strengere lokale retningslinjer, vil det komme ny oppdatering.

Vikersund bo- og dagsenter

Vær frisk når du kommer på besøk.
​Utfør håndhygiene når du kommer og går.
Bruk munnbind i fellesarealet.
Vi anbefaler at du holder en meter avstand hvis mulig.
Besøk foregår på pasientens/beboerens rom, unngå fellesarealer.

Geithus bofellesskap

Besøksrutiner:

 • Vær frisk når du kommer på besøk. 
 • Husk vanene som forebygger smitte. 
 • Bruk spritdispenseren ved hovedinngangen når du kommer og går. 

Frydenberg

 • Vær frisk når du kommer på besøk. Har du luftveissymptomer eller er i karantene, uavhengig av vaksinestatus, kan du ikke komme på besøk. Unntak for alvorlig syke pasienter – avtal direkte med personalet.
 • Benytt hovedinngang. Skriv deg inn i besøksloggen for evnt smittesporing (opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig og ikke lenger enn maks 10 dager).
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du går, evnt også ved behov under besøket.
 • Bruk munnbind under hele besøket og hold avstand
 • Besøk foregår på pasientens/beboerens rom, unngå fellesarealer.
 • For å kunne overholde 1 meters avstand oppfordrer vi til kun to besøk om gangen.
 • Dersom det som følge av smitteutbrudd eller uavklarte situasjoner kommer strengere lokale retningslinjer, vil det komme ny oppdatering.
 • Om du bor i en kommune med strengere lokale retningslinjer, skal disse følges og besøk i institusjon og bo- og dagsentra avventes.
 • Vi oppfordrer til at nærmeste familie begrenser antall nærkontakter til pasient/beboer for å bidra til å redusere risikoen for smitte.
 • Ved besøk hjem i løpet av høytiden oppfordrer vi til mindre sammenkomster for å redusere smitterisikoen inn på våre institusjoner og bo- og dagsentra.
 • Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å holde dørene våre oppe, og er avhengig av at alle overholde de retningslinjer som er satt til det beste for alle våre pasienter/beboere.

Hjemmetjenesten

Vi ønsker at hjemmetjenesten skal oppleves som en trygg tjeneste for både pasienter, pårørende og ansatte og trenger derfor deres hjelp og forståelse.

Om det skulle bli nødvendig ber vi om forståelse for at vi må prioritere nødvendig helsehjelp – som medisinering, å få stelt seg, toalettbesøk, mat og drikke før andre oppdrag. Dette kan være om vi får en situasjon som gjør at ansatte for eksempel må i karantene.  Slik må tjenesten gjøre faglige vurderinger underveis om hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Det bes om forståelse for at tidspunkt for besøk kan avvike normaltidspunkt,

Har du avtale om å hente utstyr eller medisiner hos hjemmetjenesten, ber vi deg om å gjøre en avtale før du kommer. Det blir installert dørklokke som du kan ringe på når du ankommer kontorene, og vi kommer da ut og hjelper deg.

F 8QElGcb 9M 4sAAAAAElFTkSuQmCC

Helsestasjon

Helsestasjonen gjenopptar tilbud til de minste om åpen helsestasjon på Åmot helsesenter onsdager kl 13.00 -15.00
Første dag blir 26.01.22. Det vil være helsesykepleier og fysioterapeut tilstede disse dagene.

Dette er et drop-in tilbud i tillegg til de faste konsultasjonene på Vikersund helsestasjon.
Dere som kommer på åpen helsestasjon må være friske.

Det er fortsatt noe endringer i drift på helsestasjon grunnet koronapandemien.
Kun en foresatt kan følge barnet på helsestasjonen, søsken må være hjemme og mor må foreløpig komme alene til jordmor.
De som kommer på helsestasjonen må være friske og vi ønsker de voksne bruker munnbind.

 

 

***

Grunnet nye smittevernregler og anbefalinger blir det noen endringer på helsestasjonen for gravide og de minste barna.
Kun en av foreldrene kan følge på helsestasjonen og den gravide kan ikke ha med seg partner til jordmor.
De som kommer på helsestasjonen må være friske og voksne må bruke munnbind.
Tilbudet om åpne helsestasjon i Åmot på onsdager opphører inntil videre. Det kommer informasjon når tilbudet kommer i gang igjen.