Helsestasjonen for sped og små, har nå åpnet for alle timeavtaler

Dere som allerede har avtaler, kan møte til disse.
Dere som har fått timene deres avlyst, vil bli kontaktet for ny avtale.

Det vil fortsatt være noen endringer grunnet koronavirus:
Det vil være en som tar dere imot når dere kommer.
Vi passer på at det ikke er for mange på venterommet samtidig.
For å opprettholde anbefalingen om å holde avstand til andre, ønsker vi at kun en av foreldrene følger til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med og dere som kommer må være friske.
Det er ingen leker på venterommet ennå.
Helsestasjonen følger folkehelseinstituttets anbefalinger om renhold.

Åpent helsestasjonstilbud i Åmot, vil fortsatt være stengt.
Helsesykepleier og jordmor er tilgjengelig på hverdager på telefon 32 78 95 80

De vanlige gruppetilbudene avlyses inntil videre.
Vi tilbyr alternativ for noen av gruppene.

Jordmødrene anbefaler fødselsforberedende nettkurs

Barselbesøk av jordmor og hjemmebesøk av helsesykepleier, erstattes fortsatt av konsultasjon på helsestasjonen.