For nyansatte

På denne siden finner du informasjon som kan være nyttig for deg som nyansatt i Modum kommune


Hvert år arangerer Modum Kommune en nyansatt dag. Dagen starter i kommunestyresalen på rådhuset der får man informasjon om de ulike etatene og generelt hva som skjer i kommunen. Det blir satt opp en busstur så man blir kjent med hele kommunen. På turen får man informasjon om hvor de ulike bygningene og hvor de forskjellige enhetene holder til. 

     nyansattdag.jpg

 

Presentasjon rådmann

Presentasjon teknisk etat

Presentasjon undervisningsetat 

Presentasjon helse- og sosialetaten (kommer) 

Presentasjon kommunikasjonsrådgiver 

Presentasjon sentraladministrasjon 

Presentasjon personal 

Presentasjon kulturetaten