brøyting bredde

Her finner du litt informasjon som viser hvem som har ansvaret for brøyting på de forskjellige veiene våre, samt litt hvordan du bør forholde deg. 
Vi kan forsikre om at alle gjør det de kan for å sikre god fremkommelighet.

veier
Riks- og fylkesveier

Riks- og fylkeskommunale veier

  • Statens vegvesen har ansvar på riksvei 350 gjennom kommunen
  • Viken fylkeskommune har ansvar for fylkesveiene (eksempelvis Eikerveien, Heggenveien, Øst-Modumveien, Krøderveien og Sigdalsveien)

Veldig grovt sett kan sies at Modum kommune selv har ansvaret for strekningen mellom tettstedene, samt bygdeveier og boligområder - og at stat og fylkeskommune har ansvaret for veien inn og ut av kommunen, samt hovedfartsåren gjennom kommunen vår.

veier kommunale
Kommunale veier

Veiavdelingen i Modum kommune

Veiavdelingen i Modum kommune har ansvaret for vel 130 kilometer (strekningen Vikersund -Gol) med kommunale veier og gangveier, samt 30 mål med parkeringsplasser. De  har nå alle maskiner ute i brøyting.

Veiavdelingen disponerer fire maskiner; to lastebiler med skjær, en traktor med skjær og fres og en traktor med skuff. Alle disse brøyter tilnærmet døgnkontinuerlig når været er slik som nå.I tillegg er fire innleide entreprenører ute på hjul med 8-10 traktorer med fres og skuff, samt et par hjullastere.
Hovedregelen er at en skal begynne brøyting ved 5-10 cm snø, og normalt skal rodene være gjennombrøytet 5-6 timer.

  • Parkvesenet har ansvaret for tilsvarende for kirkegårder og turveisystemet
  • Formålsbygg (felles enhet for kommunale bygg) og boligselskapet har ansvaret for skoler, barnehager, kommunale boliger, institusjoner osv., og har leid inn private til disse oppdragene
brøytemanskaper[1]

Rekkefølgeprioritering

1. Kommunale veier
2. Fortau, gang og sykkelveier
3. Parkeringsplasser

Parkeringsplasser blir ved enkelte tilfeller ikke brøytet samme dag som selve snøfallet, da vi må prioritere veier og fremkommelighet først.
Disse vil da bli ryddet så snart det lar seg gjøre. Biler som står parkert på parkeringsplasser og langs veier bør flyttes slik at brøytemannskapene kommer frem.

Slik været er nå om dagen med skiftende vær fra snø til regn, må veiavdelingen ofte prioritere veiene og strø disse før parkeringsplasser blir brøytet/måkt.
 

Snø inn på privat eiendom

Veiavdelingen har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for innbyggere å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Men av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut i veien eller i veikryss. I verste fall kan den fryse til og skape farlige trafikksituasjoner.

Husk også at søppelcontainere må plasseres slik at de ikke er i veien for brøyting, og at den som brøyter ikke kan lastes for at slike blir nedlesset med snø. Det er lettere å flytte disse enn å legge om på veien. Dette gjelder også postkasser.

Oppfordring

Vi ber om forståelse for at ikke steder blir ryddet med en gang, og at det ikke kan være optimale forhold til enhver tid. Verken du eller brøytemannskapene kan være flere steder samtidig.
Og helt til slutt; avpass farten etter forholdene.