Barnehager, SFO og skoler i Modum går fra uke 3 (mandag 17.januar)  over til grønt nivå.
Det betyr at det blir vanlige åpningstider i barnehage og SFO.
Foreldre får info fra sin barnehage/skole.
Vi er forberedt på raskt å innføre strengere smitteverntiltak, både for enkelte virksomheter ved helt lokale utbrudd og
for hele kommunen, dersom dette skulle vise seg å bli nødvendig.

Informasjon barnehager

Gult nivå i barnehagene fra 15. desember
Les om gult nivå og informasjon rundt dette fra Utdanningsdirektoratet ved å trykke på denne linken
Den enkelte barnehage vil selv informere foreldregruppen om hvilke tiltak som gjelder

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:
Barn med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Testing anbefales av folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke barn.

Barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie i 24 timer, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Symptomer på korona, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.

De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 

Isolasjon eller karantene:
Barn, foresatte og ansatte skal ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. Det er viktig at barnehagen blir informert dersom barnet må i isolasjon eller karantene.

Informasjon barne- og ungdomsskoler

Gult nivå i skolene fra 15. desember
Les om gult nivå og informasjon rundt dette fra Utdanningsdirektoratet ved å trykke på denne linken
Den enkelte skole vil selv informere foreldregruppen om hvilke tiltak som gjelder


Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved avlevering eller henting på SFO
Ingen skal møte på skolene hvis de er syke.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i skolene å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn og unge. Nå er det høst, og det er mange snufser og nyser. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At skolene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men at syke ikke skal være i skolen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning.

Det er også viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Skolene er avhengig av friske ansatte for å kunne gjennomføre et forsvarlig tilbud til barna. Alternativet er periodevis hjemmeundervisning. 

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  

 • Feber. 
 • Hoste (ikke sporadisk nys). 
 • Dårlig almenntilstand.  

Alle barn og unge med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.

 

 
 

Informasjon videregående skole

Vi henviser til informasjon på hjemmesiden til Buskerud videregående skole.
Se link til skolens side ved å trykke på denne linjen
 

Informasjon om testing av barn

Når skal barn under 12 år testes 

Dette er reglene for testing:

 • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
 • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
 • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                                
 • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

 • (Høy feber > 38,5)
 • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
 • Tett og rennende nese
 • Vondt i halsen
 • Hoste