Plan for endring fra gult til grønt nivå i barnehager, skoler og SFO

Barnehagene og skolene i Modum forbereder seg på å starte opp på grønt nivå når nytt barnehage- og skoleår starter opp etter sommerferien. Fram til skolene og barnehagene tar sommerferie fortsetter en på gult nivå, med unntak av SFO som i uke 25 og 26 er på grønt nivå.
Grønt nivå i SFO innebærer vanlig organisering, og at ansatte må holde avstand til kollegaer (minst én meter). 

Selv om en nå gjør oppmykninger i smitteverntiltakene gjelder fortsatt de generelle rådene om god håndhygiene, voksne holder minst én meter avstand til andre voksne – og alle som har lette luftveissymptomer må holde seg hjemme. 

Informasjon barnehager

Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved avlevering eller henting i barnehagene våre

trafikklys barnehagene.jpgBarnehagens informasjonskanal er MyKid. Foreldresamtaler kan gjennomføres i hovedsak digitalt. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da følges vanlige smittevernråd.
Foreldremøter og andre arrangement i regi av barnehagen regnes som offentlige arrangement, og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger.

Ingen syke skal møte i barnehagen. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
Barnehagene følger de gitte smitteverntiltakene, noe som tilsier at både voksne og barn skal være hjemme ved symptomer på sykdom.

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:
Barn med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Testing anbefales av folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke barn.

Barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.

De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 

Det kan være krevende å opprettholde et normalt tilbud i perioder hvor mange ansatte har forkjølelse, halsbetennelse og lignende.
Barnehagene setter inn vikarer for syke ansatte. Noen ganger kan det imidlertid være at antall ansatte som må være hjemme er så høyt at vi ikke klarer å gi et forsvarlig tilbud til alle barna. Det kan da det bli nødvendig å stenge avdelingen tidligere en dag, eller holde helt stengt i en kort periode. Dere foreldre får selvfølgelig beskjed hvis dette blir tilfelle.
Vi bestreber oss i det lengste på å gi et vanlig barnehagetilbud, men ønsker med dette å varsle at kortvarig stenging kan komme til å skje.

Isolasjon eller karantene:
Barn, foresatte og ansatte skal ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. Det er viktig at barnehagen blir informert dersom barnet må i isolasjon eller karantene.

Informasjon barne- og ungdomsskoler

Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved avlevering eller henting på SFO
Alle skolene i Modum følger gult trafikklysnivå i den nasjonale smittevernveilederen for grunnskolene.
Fordi alle skal ha lav terskel for å være hjemme med milde symptomer på luftveisplager, kan vi i perioder ha så stort fravær blant de ansatte at skolen ikke kan drives forsvarlig.
Skolene setter inn vikarer, men av og til er vikarbehovet større enn antall tilgjengelige vikarer. I slike tilfeller kan elevene unntaksvis få enkelte dager med hjemmeundervisning.
Kommunens kriseledelse følger smittesituasjonen nøye, og vurderer kontinuerlig smitteverntiltakene.


gult nivå.jpg


 

Ingen skal møte på skolene hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i skolene å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn og unge. Nå er det høst, og det er mange snufser og nyser. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At skolene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men at syke ikke skal være i skolen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning.

Det er også viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Skolene er avhengig av friske ansatte for å kunne gjennomføre et forsvarlig tilbud til barna. Alternativet er periodevis hjemmeundervisning. 

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  

 • Feber. 
 • Hoste (ikke sporadisk nys). 
 • Dårlig almenntilstand.  

Alle barn og unge med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.

 

 
 

Informasjon videregående skole

Vi henviser til informasjon på hjemmesiden til Buskerud videregående skole.
Se link til skolens side ved å trykke på denne linjen
 

Informasjon om testing av barn

Når skal barn under 12 år testes 

Kommuneoverlegen i Modum har gitt nye føringer på testing av barn. Dette er nye anbefalinger og vurderinger ut fra den situasjonen som har oppstått med den engelske varianten av viruset.
Denne varianten er mer smittsom og berører barn i større grad enn tidligere.

Dette er reglene for testing:

 • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
 • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
 • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                                
 • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

 • (Høy feber > 38,5)
 • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
 • Tett og rennende nese
 • Vondt i halsen
 • Hoste