Åsen 3.jpgHovedvannverk på Øståsen

Hovedvannverket ved Urdvann på Øståsen ble etablert i 1987, og det forsyner ca 10 000 personer, hovedsakling i Åmot, Geithus og Vikersund.

Vannverk sysle.jpgGrunnvannverk på Sysle

Det ble i 2007 bygget et nytt vannbehandlingsanlegg på Sysle. To stykk grunnvannsbrønner, beliggende ved Snarumselva, forsyner ca 250 peroner med vann. Forbruket av vann her er i underkant av 40 000 000 (40 000 m3) liter per år. 

 

UV huset.jpgUV-anlegg

Modum kommunale vannverk har hatt en gjennomgang av de hygieniske barrierene i eksisterende vannbehandling og kommet frem til at det er behov for oppgradering av anlegget. Derfor har vi nå bygd et eget UV-anlegg i eksisterende vannforsyning som behandler vann fra Urdvann og Midttjern og gir nå enda sikrere vann til våre abonnenter.