Fra 1.1.2020 blir Buskerud en del av Oslo og Viken fylkeskommune. Dette vil få innvirkning på dagens ordning for våre brukere av TT-kort. Fellesnemda for fylkene har den 21.03.2019 vedtatt at eksisterende retningslinjer for dagens ordninger av TT-kort i Buskerud, Østfold og Akershus videreføres i 2020.
Det vil si at i en overgangsfase frem til 1.1.2021, vil de gamle retningslinjene gjelde, mens nye felles retningslinjer for Viken utarbeides. Det er det nye fylkestinget i Viken fylkeskommune som skal vedta de nye retningslinjene for ordningen av TT-kort.
Hvordan disse retningslinjene blir og hvilken konsekvens dette vil få for kommunens brukere av TT-kort, er usikkert.

01.04.2019 fikk alle brukere av TT-kort i Modum påfyll på sitt kort. Summen som ble tildelt denne gang er noe mindre enn vanlig. Årsaken til dette er at tildelingen gjelder kun for de ni resterende månedene i 2019. Grunnen til at dette er at fra 1.1.2020 blir Buskerud som beskrevet en del av Oslo og Viken fylkeskommune.
Det vil komme ny informasjon om tildelingsbeløp for 2020 så fort dette er bestemt.