Influensavaksinen på plass

Alle legekontorene i Modum har nå influensavaksinene på plass
- Sesonginfluensaen kommer hver vinter, og er vanligvis ufarlig og selvbegrensende for friske og personer under 65 år. Influensa kan være alvorlig hos risikogrupper. Da bør en forebygge, noe som er mest effektivt gjennom vaksinasjon, sier kommuneoverlege Beate Smetbak. Hun anbefaler at folkehelseinstituttets anbefalinger følges.

influensa.jpgDe anbefaler influensavaksine til risikogrupper for:
- Alle fra fylte 65 år
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Gravide i 2. og 3. trimester
- Voksne og barn med følgende kroniske sykdommer/tilstander:
o diabetes type 1 og 2
o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 
I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Husstandskontakter til pasienter med nedsatt immunforsvar
 
Influensaen smitter ved kontakt- og dråpesmitte. Personer med influensa er smitteførende 1 dag før og 3-5 dager etter at man har blitt syk, forteller Beate Smetbak.