3,5 mill kr til forebyggende tiltak

helsestasjon.jpgModum kommune har fått tildelt 3 510 000 kroner fra Helsedirektorat til prosjektet «Helsestasjonen – universell, tidlig og treffsikker».
Midlene skal brukes til en ytterligere styrking og tilgjengelighet innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og er spesielt beregnet barn, unge, gravide og barselkvinner.
- Dette er et stort og godt bidrag for at vi kan gi et tilstrekkelig tverrfaglig tilbud med bemanning, kapasitet og kompetanse, sier Hilde Øverby, virksomhetsleder forebyggende enhet, helse- og sosialetaten i Modum.


- Kommunen har de foregående årene  brukt økningen i rammetilskuddet slik føringene fra staten har vært, til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten. Dette var forutsetningen for at vi kunne søke på denne historisk store potten, fortsetter hun.

Satsingen kommer i kjølvannet av en storsatsing på barn og unge, formalisert i et dokument politikerne nylig vedtok. Der er det å forebygge fremfor å reparere, samt satsing på universelle arenaer, noen av de grunnleggende faktorene.
- Vi ser nå på hvordan vi kan bruke midlene mest mulig hensiktsmessig. Tilskuddet kommer veldig  godt med i vårt arbeide, sier en fornøyd Øverby.