Vannkvalitet på kommunale badeplasser

Prøver tatt 15. august

Nye prøver tatt 15. august viser god kvalitet på fem av fem badeplasser  Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.                                                                                                                                

Badeplass

Resultater

Badevannskvalitet

Vikland

7 TKB

God

Steintangen

5 TKB

God

Skinnerudtangen

28 TKB

God

Søya v/Døvikfoss

22 TKB

God

Blaafarveværket

55 TKB

God

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for
vannkvalitet i frilufts bad.  Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god.
Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Teknisk etat                                                              Link til badeplasser her