Ferieavvikkling hos legene våre

Her finner du ferieavviklingen for legene i Modum i sommer, og hvor du kan henvende deg når din fastlege har sine velfortjente ferieuker.

Vikersund legekontor (Fischer, de Conti) er åpnet alle dager i perioden uke 28-31, samt er vikar for Legesenteret Vikersund (Muggerud, Sandberg, Sørumshagen) i uke 29 og 30.
Legesenteret Vikersund er vikar for Vikersund legekontor uke 32 og 36.
Tronstad ved Åmot legesenter er sykmeldt og har vikar i 100prosent, sålangt avtalt ut august.
ferieliste leger..jpg