Aksellastrestriksjoner på kommunale veier vår 2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Det er fattet vedtak om midlertidig regulering av kommunale veier i Modum Kommune. (Delegert vedtak TEK DS 77/17)

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i Modum Kommune fra tirsdag 21. mars 2017 kl 07.00.

Veier det gjelder blir skiltet.

 • Hellumveien
 • Gravermoveien
 • Thorsbyveien (kommunal del)
 • Nyhusveien
 • Korsbøenveien
 • Skinstadveien
 • Tandbergveien
 • Åsveien
 • Fossumgata
  er veier som kan bli skiltet med 6 tonn akseltrykk.

Andre veier kan bli skiltet med nedsatt tillatt aksellast.

Dyretransport, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler og elverkets biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene.

Restriksjonene opphører når skiltene blir fjernet.


Tomm Kristiansen
Fagansvarlig vei