20 på nyansattdag

20 mer eller mindre nyansatte i Modum kommune hadde en lærerik dag da de på nyansattdagen denne uken ble introdusert for hva Modum kommune driver med .
Ordfører Ståle Versland og rådmann Aud Norunn Strand fortalte om det poltiske liv, driften av Modum kommune, samt forholdet lmellom administrasjon og poltikk; etatslederne fortalte fra sine felter, før personalsjef og kommunikasjonsrådgiver avsluttet den muntlige seansen i kommunestyresalen.
Etter dette ble det en rundtur med buss i bygda vår.
Med teknisk sjef Harald Silseth med mikrofonen foran i bussen ble det en lærerik seanse med en solid dose informasjon å ta med videre!
nyansattdag.jpg