Offentlig gjennomsyn eiendomsskattelisten

Eiendomsskatt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 118/16 om utskrivning av eiendomsskatt for 2017, og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut for offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.3.2017.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skattelisten er lagt ut på servicetorget i Rådhuset, og vil være tilgjengelig i åpningstiden.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst, kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt. Det er en forutsetning at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til Modum kommune, Eiendomsskattekontoret , Postboks 38, 3371 Vikersund innen seks uker fra undertegnet dato.

Eiendomsskattekontoret, Modum kommune