Presenterte Modum-skolen for Riksrevisjonen

riksrevisjon.jpgUndervisningssjef Kjølv Eidhammer presenterte arbeidet med hvordan Modum-skolene skal jobbe i samme retning, mest mulig ensartet og kollektivt (Fremtidenes Modumskole - nylig politisk vedtatt) da Riksrevisjonen var på besøk i dag. Denne gang var det ikke kontroll eller revisjon;  kun for å lære hvordan skole-Norge fungerer ute i kommunene.
De besøkte også Nordre Modum ungdomsskole og Sysle skole på sin Modum-visitt.


I Fremtidens Modumskole jobbes det mot: Se hele dokumentet her
Andelen elever som presterer på laveste nivå ved de nasjonale prøvene reduseres over tid
Andelen elever som presterer på høyeste nivå ved de nasjonale prøvene økes over tid
Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser en positiv utvikling over tid
Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i Elevundersøkelsen) økes over tid.
I
ngen elever opplever mobbing (målt i Elevundersøkelsen)
Omdømmet for Modumskolen utvikles positivt (målt i Foreldreundersøkelsen)