Positivt driftsresultat på 39,3 millioner kroner

 

Gro Øverby.jpgModum kommune har et positivt netto driftsresultat i 2016 på 39,3 millioner kroner. Dette er 23,5 mill. kr bedre enn budsjett.
Skatt og rammetilskudd er som forventet hovedårsaken til det gode resultatet, 11,9 mill. kr over budsjett.
I tillegg er det lavere utgifter på finansområdet med 6,3 mill. kr, lavere utgifter til pensjon og lønn med 3,8 mill. kr, høyere statstilskudd til flyktninger med 2,5 mill. kr. Etatene sett under ett har et merforbruk på 2 mill. kr.
Dette knytter seg til endringer i regelverk for utregning av tilskudd til ressurskrevende brukere og høyere utgifter til elever i andre kommuner.

- Vi er veldig fornøyde. Dette ikke minst med at budsjettdisiplinen i etatene har vært veldig god. Vi foreslår nå å sette av overskuddet på fond. Det er nødvendig for å bygge opp disse, sier økonomisjef Grø Øverby.