Kulturprisen til Nina Brokhaug Røvang

nina.jpgModum kommunes kulturpris tildeles Nina Brokhaug Røvang. Dette ble vedtatt i hovedutvalget for kultur forleden.

Nina Brokhaug Røvang har i over 15 år ledet Åmot barnegospel og knøttesang. Hun har, som frivillig, bidratt til at barn og unge i alderen 0-13 år, sammen med forelder, foresatte og besteforelder har fått oppleve glede, mestring og fellesskap gjennom sang, dans musikk, hobbyaktiviteter annen sosial aktivitet.

 

Åmot barnegospel og knøttesang alltid vært opptatt av å delta på ulike arrangementer, fra gudstjenester og adventskonserter til opptreden på «Scenen er din» og «Internasjonal lørdag». I tillegg har de spilt inn 2 cd i løpet de siste årene.

Nina Brokhaug Røvang har et stort engasjement for Åmot barnegospel og knøttesang. Hennes blide og imøtekommende vesen bidrar til at barn og unge føler seg velkommen og inkludert.
Høsten 2016 har nesten 100 barn fra hele kommunen vært med i Åmot Barnegospel og knøttesang. Takket være stor arbeidskapasitet og uredd satsing under Nina Brokhaug Røvang ledelse har Åmot barnegospel og knøttesang blitt en av Modum kommunes store kulturtilbud for barn.