Side for oppdatert faktainformasjon

info.jpgVi har opprettet en ny knapp på hjemmesiden vår med navn "Oppdatering aktuelle saker". Den finner du nederst i den venstre menyen.
Her er formålet å oppdatere våre innbyggere, politikere, presse og ansatte med korrekt informasjon på blant annet følgende felt:

- Rette opplysninger/faktainformasjoner som har kommet galt ut i sosiale media, samt evt i radio/tv.
- Oppdatere informasjon og fremdrift/utvikling i saker som på forskjelig vis løftes frem.

Her skal kun være faktainformasjon på eksisternde saker som er/har vært aktuelle i nyhetsbildet,
ikke kommentarer og meninger

Større prosjekter (som Modumheimen, Vikersund sentrum Nord) omtales i egne artikler på vår hjemmeside.

Er det saker/temaer du mener bør inn på siden, send en e-post til kommunikasjonsrådgiver
eivind.kopland@modum.kommune.no