Look to Modum

*Lærte bort" folkehelsearbeid

folkehelse11.jpg

Hilde Øverby (fra v.), Egil Halleland og Aud Norunn Strand representerte kommunen vår fra talerstolen, fylkesordfører Roger Ryberg og
folkehelsekoordinator Åse Marit Hovden deltok fra Buskerud fylkeskommune, Modum Bad-direktør Ole Johan Sandvand var på hjemmebane og
Jorunn Killingstad fra Frisklivssentralen
ble enda mer overbevist om at vi i Modum er på riktig spor.

 

Modufolkehelse foil.jpgm kommune sin satsing på forebyggende psykisk helsearbeid ble satt ettertrykkelig på dagsorden da 120 representanter fra 20 forskjellige kommuner i dag var samlet til Folkehelseseminar på Modum Bad. Rådmann Aud Norunn Strand fortalte om stor politisk velvilje, et givende samarbeid med Modum Bad, og en stor sukess med å samle og utvikle lavterkeltilbud.

Se en del av innlegget herFolkehelse Arne Holte.jpg- Vi må begynne å se på psykisk sykdom som vi ser på influensa. Alle får det. Spørsmålet er bare hvor hardt, hvor lenge det varer, og hvilken hjelp vi får på hvilket tidspunkt, sa assisterende direktør i Fokehelseinstituttet Arne Holte, som pratet seg mer enn varm om verdien av forebyggende arbeid.
Han minnet den tallrike forsamlingen av fagfolk og politikere på at psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner i året, hvilket er mer en sykdommer som kreft og hjerte/kar gjør.
Og han minnet ikke minst om hvilken fantastisk samfunnsøkonomisk og menneskelig egenverdi det har med tidlig diagnostisering.


- folkehelse - Torgeir Michelsen.jpgEn god barndom varer hele livet. Men det gjør jammen en dårlig en også, sa stortingsrepresentant, Torgeir Michalesen, som åpnet konferansen. Han fortalte om en tverrpolitisk enighet blant våre rikspolitikere om nødvendigheten av forebyggende psykisk helsearbeid, og han roste de kommene som er igang med dette, deriblant Modum og Sigdal.

Se en del av åpningstalen her

folkehelse Egil Halleland og Hilde Øverby.jpgHilde Øverby og Egil Halleland fortale med innlevelse og overbevisning om arbeidet som er gjort i Modum. Dette blant annet Rask psykisk helsehjelp, som Halleland er prosjektleder for. De opplever en pågang som tilsier stor nytteverdi hos befolkningen, og har nå også senket aldersgrensen til 16 år. De pratet også om verdien av kurs og veiledning, ikke bare ren terapi. Og ikke minst la de vekt på verdien av å bli sett, og å få hjelp i løpet av kort tid.
Hilde Øverby fortalte også om LIIST, et angstmestringskurs i ungdomsskolene, om Elevtjenesten ved Rosthaug og om muligheten for chat-samtale med eksperter på Modum Bad.


folkehelse hege.jpg

Folkehelsekoordinator i Modum kommune, Hege Fåsen, var storfornøyd med konferansen.