Kommunale veier

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Faks: 32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no.

Besøksadresse: Rådhuset 3. etasje.

Fagansvarlig kommunale veier er Tomm Kristiansen: Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no

Tlf. brøytevakt 41 45 84 05.

Veinettet

Modum kommune har ansvar for 123 km med kommunale veier. Av dette er 22 km gangveier. 67 % av veinettet er asfaltert. Vedlikeholdet utføres med både egne og innleide mannskap. Størstedelen av vintervedlikeholdet er satt bort til private entreprenører.

Gangveiene langs riksveiene eies og vedlikeholdes av Statens Vegvesen. Veilengden av disse er ca 5 km.

Kommunal veiliste (pdf)

Veinorm for Modum kommune (pdf)

Kommunens eget kart

Gatelys

Det kommunale gatelysnettet består av ca 2500 lampepunkter. Vedlikeholdet av dette er satt bort til MidtNett Buskerud. Henvendelser om feil gjøres til servicetorget.

Telerestriksjoner

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på endel kommunale veier i Modum. Telerestriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her.

Gravemelding

Alle som skal grave i eller ved kommunal vei må sende inn gravemelding før arbeidene påbegynnes. Det må utarbeides varslingsplan for arbeid på/ved kommunal vei.

Gravemeldingsskjema finner du her.

Veiprosjekt som pågår

Telestriksjoner

Telestriksjoner på kommunale veier

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på noen kommunale veier i Modum. Restriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her