Nå er turboken her!

Ut på tur i Modum

ut på tur boka forside sak

Boken "Ut på Tur i Modum" selges i Biblioteket i Vikersund og i Furumo Svømmehall.
Boken koster 250 kr. Du kan betale med kort.

Boken er skrevet av Hans Petter Eriksen, basert på de utallige turer han har organisert i Modum de siste årene. Den beskriver 68 turforlslag i variert terreng og tar utgangspunkt i stedene hvor moingene bor. Med lokal historie som bakteppe, følger vi gamle stier og led til boplasser, setre, fiskevann og utsitspunkter.

Boken gis ut av Modum kommune og et eventuelt overskudd av boksalget vil bli tilbakeført til de som driver frivillig innsats for friluftsliv i Modum. Bakgrunnen for at dette er mulig er fordi forfatter av boken – Hans Petter Eriksen – ikke har mottatt noen form for vederlag i forbindelse med utgivelsen av boken.