Helsestasjonstjenesten

Ledende helsesøster:

Hilde Øverby, tlf. 32 78 95 81

Ledende helsesøster har kontor på Vikersund helsestasjon, besøksadresse: Rådyrveien 4, Vikersund (mellom Europris og barnehagen Barnas Hus)
Postadresse: Pb. 174, 3371 Vikersund

 Sommeråpne helsestasjoner 2017

På grunn av ferieavvikling vil helsestasjonene kun være delvis bemannet i sommerferien. Helsestasjonen i Vikersund vil holde åpent minimum tre dager hver uke (tirsdag, onsdag og torsdag). Ved spørsmål eller behov for vektkontroll ta kontakt på tlf. 32789580, evt vår mobiltlf 90292501. Hvis du har et sykt barn anbefales kontakt med fastlege eller legevakt på tlf 116117.

Jordmor ; vi har ikke jordmor tilstede i uke 28 og 31

Utenlandvaksinering er feriestengt i uke 29,30,31,32


Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere, for info klikk her (pdf-fil)

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (pdf-fil)

Helsestasjon, barn 0-5 år

Helsestasjonstjenesten for spe-og småbarn holder til på Vikersund, Rådyrveien 4
Åpent mandag til fredag 0830-1500

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT)

Les mer

Skolehelsetjenesten, barn/unge 6-20 år

Skolehelsetjenesten  har basen sin på Åmot helsestasjon. Helsesøster har trefftid ute på skolene.

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Et tilbud til ungdom fra 13-23 år

Kom innom hvis du har behov for informasjon, råd eller veiledning angående deg og din helse. Ingen timebestilling

Åpningstider mandag og torsdag kl 1330 – 1530, stengt i skoleferier.
Adresse: Eikerveien 68, 3340 Åmot, tlf 32786670

Her jobber helsesøster (mandag og torsdag)  og lege (torsdager)

Følg oss på facebook: Helsestasjon for ungdom – Modum

Reisevaksiner og smittevern

Reisevaksiner og smittevern, Åmot helsestasjon

Adr. Eikerveien 68, 3340 Åmot

Tlf for timebestilling 32786670 / 90796173

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere, for info klikk her (DOC) (PDF) (ODT)

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT)

Familieteam

I familieteamet jobber familieterapeuter, de har kontor på Geithus helsestasjon, Geithusveien, 3360 Geithus

Familieteam tilbyr individ- og familiesamtaler. Formålet er å forebygge utvikling av tillåste familiemønstre og fremme god psykisk helse for barn, unge og deres familier. Familieteamet er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnevernstjenesten i kommunen. All kontakt med familieteam skjer gjennom henvendelse til jordmor/helsesøster som følger ditt barn. Sammen vil dere kunne drøfte om dette er et egnet tilbud for deg og ditt barn.

Familieteamet i Modum kommune arrangerer foreldrekurs på dag- og kveldstid (Circle of security-parenting, COS-P)

- Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
- Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Kurset holdes regelmessig, oppstart 2 ganger per år. Målgruppe er foreldre med barn i alder fra 0 til 12 år.  Kursoppstart og informasjon legges ut under nyheter på kommunens hjemmesider. Kursavgift kr 300,- per person.