Ungdomshuset i Åmot

Adressen er: Jellumveien 3, 3340 Åmot.

Ungdomshuset i Åmot er et gratis og rusfritt tilbud til ungdom som bor eller går på skole i Modum.
Aldersgrensen er fra 8. klasse til 18 år.

Ungdomsleder: Silje Skårer Abelsen, telefon: 32 77 83 83 / 928 42 476. E-post: Silje.Skarer.Abelsen@modum.kommune.no
Kontortid: tirsdager og torsdager  kl. 08.00 - 15.00.

Ungdomshusets åpningstider:

Mandag 17:30 - 22:00
Onsdag 17:30 - 22:00
Fredag   18:00 - 23:00

Facebook: Ungdomshuset i Åmot

Instagram: Ungdomshuset i Åmot