1.trinn Sysle skole leker med løv

Barnehage og skole

PPT

Leder: Nina Dokken Nesheim
Tlf. til kontoret: 32 78 93 70
e-post: rppt@modum.kommune.no

PP-tjenesten har kontorer i Vikersund gård ved rådhuset i Modum.

Her finner du PP-tjenesten sine egne nettsider

 

Barneskoler

SFO

SFO gir tilbud til barn i 1.-4. klasse og til barn med særskilte behov på 5.-7. klassetrinn.
Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning før og etter skoletid fra 0645 til 1630 (stengt i skoletiden).

I skoleferier og høytider er SFO åpen hele dagen, med unntak av 4 uker stengt i sommerferien.
 

SFO

 

Pris 2017 (fra 01.08.17)

 

 

 

Over 3G

Under 3G

5 dager pr uke

 

 

2 775

1 390

4 dager pr uke

 

 

2 375

1 190

3 dager pr uke

 

 

1 825

900

½ plass (3+2)

 

 

1 540

770

2 dager pr uke

 

 

1 270

635

1 dag pr uke

 

 

715

360

30 % søskenmoderasjon for 2. barn, 50 % for de øvrige.

HER søker du SFO plass.

Kjøp av enkeltdager i SFO (DOC) (PDF) (ODT)

Skjema for å søke om redusert betaling (DOC) (PDF) (ODT)

Vedtekter for SFO

Ansatte på undervisningskontoret

 

Navn Tittel Telefon
Kjølv Eidhammer Undervisningssjef 32 78 93 43 / 91756192
Kjetil Gulsrud Lundemoen Rådgiver 32 78 93 38 / 99031512
Heidi Ødegaard Rådgiver - barnehage 32 78 93 42
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder 32 78 93 39
Mona Iren Gudbrandsen Konsulent  
Heidi Lorenz Tandberg Konsulent 32 78 93 68